Rekabet Kurulu nun Bankacılık Alanında Vermiş Olduğu Kararlara Genel Bakış ve 15 08 2003 tarih ve 03 57 671 304 sayılı Kurul Kararı

2011-10-13
Rekabet Kurulu ve Yargı Kararları Sempozyumu, 11 - 13 Ekim 2011

Suggestions

Rekabet Kurumu'nun yargı kararlarının gereğini yerine getirmesinde rekabet hukuku açısından doğabilecek sorunlar ve çözüm önerileri
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2014-12-01)
Rekabet Kurumu’nun, yargı organlarının iptal ve yürütmeyi durdurma kararlarının gereğini yerine getirmesi hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak Anayasa’da ve yasalarda düzenlenmiş olan genel ilkelere tabidir. Buna karşın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da düzenlenmiş olan bazı usuller nedeniyle iptal veya yürütmeyi durdurma kararlarının yerine getirilmesinde ortaya çıkan güçlükler yalnız Rekabet Kurumu ve işlemin tarafları açısından değil, rekabet hukuku uygulamasının ilgili pazarlar üzer...
Rekabet Kanunu nun 10 Yılında Rekabet Hukukuyla İlgili Bir Anket Çalışması
Aşçıoğlu Öz, Gamze; Çiçek, Gürkan (2006-01-01)
Rekabet Kanunu Değişiklikleri hakkında görüşler
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2020-06-04)
Rekabet Hukuku Uyum Programları ve Bankacılık Alanında Uygulanması
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2013-09-01)
Rekabet Hukukunda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Medyada Yoğunlaşma
Aşçıoğlu Öz, Gamze (2001-02-01)
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Rekabet Kurulu nun Bankacılık Alanında Vermiş Olduğu Kararlara Genel Bakış ve 15 08 2003 tarih ve 03 57 671 304 sayılı Kurul Kararı,” presented at the Rekabet Kurulu ve Yargı Kararları Sempozyumu, 11 - 13 Ekim 2011, Türkiye, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80961.