Sessiz Helikopter Tasarım ve Analizi için İzlenen Adımlar ve Yöntemler

2012-06-22
Üşenmez, Onur
Tekir, Mutlu
Akman, Yusuf Ziya
Sezer Uzol, Nilay
Güler, Mehmet Ali
Günümüzde askeri ve sivil havacılık başta olmak üzere birçok alanda kullanılmakta olan helikopterlerin gürültü karakteristikleri oldukça karmaşık olup, birçok fiziksel sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Bu bildiride, bir lisans bitirme projesi olarak yapılmakta olan " Sessiz Helikopter Tasarım ve Analizi Projesi " kapsamında yapılan literatür araştırması ile birlikte ön çalışmalarda belirlenen tasarım ve analiz adımları anlatılmaktadır. Özellikle, helikopterler için sesin tanımı, gürültü kaynakları ve gürültü azaltma yöntemleri özetlenip anlatılmaktadır. ABSTRACT Noise characteristics of helicopters that are used in many areas, especially, in military and civil aeronautics, are very complex and they can arise from many physical causes. In this paper, the literature review is performed and the design and analysis steps in the initial phases of this project titled " Design and Analysis of a Quiet Helicopter Project " as part of a senior design project are presented. Specifically, definition of sound, sources of noise, noise reduction methods are summarized and described.
SAVTEK 2012, Savunma Teknolojileri Kongresi, 20 - 22 Haziran 2012

Suggestions

Blockchain-Based Data Security in Military Autonomous Systems
Angın, Pelin (2020-11-01)
Advances in technology have enabled the increased use of autonomous systems such as unmanned aerial vehicles (UAVs) in military operations and other critical military communications. While the use of autonomous systems has greatly facilitated military operations, provided a global view of the operational environment and eased sensitive data collection, making possible reduced casualties, it has also created a greater cyber attack surface due to its high level of automation. The existence of adversaries targ...
Taş Dolgu Ve Keson Tipi Dalgakıran Performanslarının Ekstrem Dalgalar Altında Fiziksel Model Deneyleri İle İncelenmesi
Doğan, Gözde Güney; Özyurt, Gülizar; Baykal, Cüneyt (2016-06-03)
Pek çok kıyı yapısı, uzun dalga ve ya ekstrem dalga koşullarına maruz kalma ihtimali yüksek olan yerlerde inşa edildiği halde bu dalga koşulları dikkate alınmadan tasarlanmaktadır. İki farklı temel kıyı yapısı olan taş dolgu ve keson tipi dalgakıranların belirlenen ekstrem soluğan dalga koşulları altındaki performansları, ODTÜ Kıyı ve Liman Mühendisliği Laboratuvarında gerçekleştirilen fiziksel model deneyleri ile incelenmiştir. Bu bildiride, iki farklı tip kıyı koruma yapısının (taş dolgu ve keson tipi d...
Havacılık Nöroergonomisinde Optik Beyin Görüntüleme Uygulamaları
Çakır, Murat Perit (2021-06-01)
Pilotların, insansız hava aracı operatörlerinin, hava trafik kontrolörlerinin eğitim ve uçuş faaliyetleri sırasında bilişsel durumlarının takibini sağlayacak nesnel yöntemlerin geliştirilmesi uçuş emniyetinin sağlanması, eğitim süreçlerinin optimizasyonu ve yenilikçi insan-makine arayüzlerinin tasarımı bakımından kritik önem taşımaktadır. İşlevsel Yakın-Kızılötesi Tayfölçümü (functional near infrared spectroscopy – fNIRS) optik beyin görüntüleme teknolojisi gibi saha kullanımına uygun, portatif ve güvenilir...
Energy performance of duble-skin fa̧acades in intelligent office buildings : a case study in Germany
Bayram, Ayça; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Architecture (2003)
The building industry makes up a considerable fraction of world̕s energy consumption. The adverse effects of a growing energy demand such as depletion in fossil fuel reserves and natural resources hassled the building industry to a search for new technologies that result in less energy consumption together with the maximum utilization of natural resources. Energy- and ecology-conscious European countries incorporated the well-being of occupants while conducting research on innovative technologies. In view o...
Comparison of the overlapping lattice and thefinite element approaches for the prediction of the collapse state of concrete gravity dams
Soysal, Berat Feyza; Arıcı, Yalın; Binici, Barış; Tuncay, Kağan (null; 2017-10-11)
Estimating the collapse limit state of concrete gravity dams within the framework of performance based design is challenging due to the uncertainty in modelling the response of these systems and the strong dependence of the behavior on the ground motion. In this context, the purpose of the study is to investigate the prediction capability of numerical tools in determining the collapse state of concrete gravity dams. The first tool used to this end is the classical finite element method with the smeared crac...
Citation Formats
O. Üşenmez, M. Tekir, Y. Z. Akman, N. Sezer Uzol, and M. A. Güler, “Sessiz Helikopter Tasarım ve Analizi için İzlenen Adımlar ve Yöntemler,” presented at the SAVTEK 2012, Savunma Teknolojileri Kongresi, 20 - 22 Haziran 2012, Ankara, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81139.