FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU: MİKROAKIŞKANLI HOMOJENİZASYONUN VE FARKLI KAPLAMA MADDELERİNİN ETKİLERİ

2017-11-10
Citation Formats
B. Tatar, S. G. Şümnü, and H. M. Öztop, “FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU: MİKROAKIŞKANLI HOMOJENİZASYONUN VE FARKLI KAPLAMA MADDELERİNİN ETKİLERİ,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81331.