FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU: MİKROAKIŞKANLI HOMOJENİZASYONUN VE FARKLI KAPLAMA MADDELERİNİN ETKİLERİ

2017-11-10

Suggestions

FENOLİK BİLEŞENLERİN NANOENKAPSÜLASYON YOLUYLA STABİLİTESİNİN VE BİYOYARARLILIĞININ ARTTIRILMASI
Hasırcı, Vasıf Nejat; Şümnü, Servet Gülüm; Şahin, Serpil(2012)
FENANTREN, TİYOFEN VE ETİLENDİOXİTİYOFEN İÇEREN KONJÜGE POLİMERLERİN SENTEZİ, ELEKTROKROMİK VE FOTOVOLTAİK UYGULAMALARI
Toppare, Levent Kamil(2013-12-31)
FENANTREN, TİYOFEN VE ETİLENDİOXİTİYOFEN İÇEREN KONJÜGE POLİMERLERİN SENTEZİ, ELEKTROKROMİK VE FOTOVOLTAİK UYGULAMALARI
FELÇLİ KASLARIN İŞLEVSEL UYARIMI İÇİN CİHAZ TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ
Eyüboğlu, Behçet Murat(2017-12-31)
FELÇLİ KASLARIN İŞLEVSEL UYARIMI İÇİN CİHAZ TASARIMI VE GERÇEKLENMESİ
FEROSENIL VE NAFTANIL GRUPLARI ILE TÜREVLENDIRILMIS BENZOTRIAZOL BILESIKLERININ FOTODUYAR MADDE OLARAK KULLANILMASI
Toppare, Levent Kamil(2013-12-31)
FEROSENIL VE NAFTANIL GRUPLARI ILE TÜREVLENDIRILMIS BENZOTRIAZOL BILESIKLERININ FOTODUYAR MADDE OLARAK KULLANILMASI
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ
Erson Bensan, Ayşe Elif(2015-12-31)
TRİPLE NEGATİF MEME KANSERLERİNDE ALTERNATİVE POLİADENİLASYONUN İNCELENMESİ
Citation Formats
B. Tatar, S. G. Şümnü, and H. M. Öztop, “FENOLİK BİLEŞENLERİN ENKAPSÜLASYONU: MİKROAKIŞKANLI HOMOJENİZASYONUN VE FARKLI KAPLAMA MADDELERİNİN ETKİLERİ,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81331.