Paraşüt-Yük SistemleriDinamik Modellenmesi ve Yol-Takibi

2013-01-01
Gürsoy, Gönenç
Yavrucuk, İlkay
Bir faydalı yükün istenen bir hedef noktaya paraşüt yardımıyla kontrollü düşürülmesi zor bir problem olarak bilinmektedir. Bu çalışmada paraşüt-yük sistemleri için geliştirdiğimiz simülasyon modeli ve nokta izler navigasyon algoritması anlatılmıştır. Geliştirilen algoritma paraşüt-yük sistemini, önceden tanımlanmış noktalar arasında sürme kabiliyetine sahiptir. Simülasyon sonuçları rüzgarlı ve rüzgarsız durumlar için sunulmuştur.
Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biomedical Mühendisliği

Suggestions

Paraşüt-Yük Sistemlerinin Dinamik Modellenmesi ve Nokta Kontrolü
Yavrucuk, İlkay (null; 2012-06-20)
Bir faydalı yükün istenen bir hedef noktaya paraşüt yardımıyla kontrollü düşürülmesi zor bir problem olarak bilinmektedir. Bu çalışmada paraşüt-yük sistemleri için geliştirdiğimiz simülasyon modeli ve nokta izler navigasyon algoritması anlatılmıştır. Geliştirilen algoritma paraşüt-yük sistemini, önceden tanımlanmış noktalar arasında sürme kabiliyetine sahiptir. Simülasyon sonuçları rüzgarlı ve rüzgarsız durumlar için sunulmuştur. Aerial delivery of a payload to a desired location is known to be a challen...
Analysis of Perceived Safety in Urban Parks: A Field Study in Büyükpark and Hasanağa Park
Türtseven Doğrusoy, İlknur; Zeynel, Rengin (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Perceived safety is an important factor that may discourage many potential visitors from using and enjoying available public open spaces. Significant number of research have been conducted on different kinds of public open spaces including natural environments and parks with a particular focus on fear of crime related to perceived safety. However, no research has been met in current literature that handles, explains, and measures perceived safety in a broader sense in urban parks beyond fear of crime. The m...
Kaya Tutma Hendek Performansının 3-Boyutlu Kaya Düşme Analizleriyle Değerlendirilmesi: Akköy (Ürgüp) Örneği
Akın, Mutluhan; Dinçer, İsmail; Orhan, Ahmet; Ok, Ali Özgün; Akın, Müge; Topal, Tamer (2019-12-01)
Nüfus yoğunluğunun fazla olmadığı kaya düşme tehlikesi altındaki yerleşim yerlerinde kaya düşmelerinden korunmak amacıyla kaya tutma hendekleri veya alanları inşa edilebilmektedir. Ancak, bu tür koruma yapılarının tasarımında çoğu zaman sahaya özgü gerekli mühendislik incelemeleri ve analizleri yeterince gerçekleştirilmemektedir. Bu nedenle, kaya tutma hendekleri zaman zaman kaya düşmelerinden korunmada yeterli olamamaktadır. Bu çalışma kapsamında, turistik işletmelerin de bulunduğu Akköy (Ürgüp) yerleşimin...
Sıcak-Nemli̇ İkli̇mde Çi̇ft Kabuk Cephe Enerji̇ Performansının İncelenmesi̇
Göksal Özbalta, Türkan; Yıldız, Yusuf (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
In buildings, which have a significant share of energy consumption, the proper construction and design of the building envelope is an important issue on all countries due to environmental problems and energy supply. Therefore, controlling the heat loss/gain from the building envelope is an inevitable necessity when considering the increasing building stock in Turkey. Reducing the amount of energy consumed in both new and existing buildings leads to new environmental and climate-sensitive approaches. Double ...
Nondestructive evaluation of the effects of carburizing process parameters on microstructure and residual stress state of SAE 9310 steel via magnetic Barkhausen noise method
Yıldırım, Zafer; Gür, Cemil Hakan; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2022-2-11)
Carburizing is a surface treatment process applied for improving the surface hardness, wear resistance, and also fatigue life of some critical aerospace and automotive components, such as gears, bearings, and bushings. It consists of carbon diffusion into low-C steels in the austenitized condition which results in a carbon gradient along with the depth, then followed by quenching, sub-zero treatment, and tempering. In a carburized component, a strong and wear-resistant surface layer (the case) with compress...
Citation Formats
G. Gürsoy and İ. Yavrucuk, “Paraşüt-Yük SistemleriDinamik Modellenmesi ve Yol-Takibi,” Elektrik Elektronik Bilgisayar ve Biomedical Mühendisliği, pp. 49–54, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81338.