Genel ve depremler özelinde kaderciliği anlamak Bir sosyal temsil çalışması

2016-09-07
Doğulu, Canay
Sakallı, Nuray
Citation Formats
C. Doğulu and N. Sakallı, “Genel ve depremler özelinde kaderciliği anlamak Bir sosyal temsil çalışması,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81403.