Ortopedi Uygulamaları için Kalsiyum Karbonat Parçacıklarının Biyouyumluluğunun Araştırılması

2019-10-16
Oral, Cağatay Mert
Kapusuz, Derya
Ercan, Batur

Suggestions

Ortopedik İmplantların Polimer Bazlı Melatonin Kaplanması ve Kırık İyileşmesi Üzerine Etkilerinin Ratlarda İncelenmesi
Tezcaner, Ayşen; Keskin, Dilek; Arslan, Özüm Cem(2016-12-31)
Çalışmanın amacı kırıkların tedavisinde kullanılan titanyum tespit materyallerinin melatonin eklenmiş polimerler ile elektroeğirme yöntemiyle kaplanması ve bu kaplamalardan melatonin kontrollu salımının sağlanması amaçlanmaktadır. Melatonin kemik metabolizması üzerine osteoblast aktivasyonu, osteoklast inhibisyonu yaptıgına dair çalışmalar literatürde mevcuttur. Ancak kırık üzerine melatoninin etkisini gösteren çalışmalar oldukça az sayıdadır Literatürde titanyum yuzeyini PLGA, kolajen, ipek fibroini gibi ...
Ortopedik Uygulamalar İçin Anodize Tantal
Uslu, Ece; Ercan, Batur (null; 2018-12-31)
Surface modification of tantalum via anodization for orthopedic applications
Uslu, Ece; Ercan, Batur; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2020)
Tantalum has excellent corrosion resistance and mechanical properties suitable for orthopedic applications. However, tantalum exhibits bioinert characteristics and cannot promote desired level of osseointegration with juxtaposed bone tissue. To enhance bioactivity of tantalum, nanoscale surface modification via anodization could be a potential approach. In this study, tantalum foils were modified to obtain surface features with different morphologies, i.e. nanotubular, nanodimple, nanoporous and nanocoral, ...
Buckling driven delamination of orthotropic functionally graded materials
Yılmaz, Suphi; Kadıoğlu, Fevzi Suat; Department of Mechanical Engineering (2006)
In today's technology severe working conditions increase demands on structural materials. A class of materials which are developed to meet these increased demands is Functionally Graded Materials (FGMs). These are inhomogeneous structural materials which are able to withstand large temperature gradients and corrosive environment. Application areas of FGMs are in aerospace industry, nuclear reactors, chemical plants and turbine systems. FGMs have gradual compositional variation from metal to ceramic which gi...
Mixed-mode fracture analysis of orthotropic functionally graded materials
Sarıkaya, Duygu; Dağ, Serkan; Department of Mechanical Engineering (2005)
Functionally graded materials processed by the thermal spray techniques such as electron beam physical vapor deposition and plasma spray forming are known to have an orthotropic structure with reduced mechanical properties. Debonding related failures in these types of material systems occur due to embedded cracks that are perpendicular to the direction of the material property gradation. These cracks are inherently under mixed-mode loading and fracture analysis requires the extraction of the modes I and II ...
Citation Formats
C. M. Oral, D. Kapusuz, and B. Ercan, “Ortopedi Uygulamaları için Kalsiyum Karbonat Parçacıklarının Biyouyumluluğunun Araştırılması,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81405.