Güvensiz Bağlanma İle Psikolojik Flört Şiddeti Uygulama Arasındaki İlişki İlişki Doyumunun Aracı Rolü

2016-09-04
Toplu Demirtaş, Ezgi
Sümer, Zeynep