Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıları Tasarım Sürecinde Etkin Kılan Yöntem ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik İçin Ürün Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi

2014-09-10
Ozan Avcı, Ezgi
Doğan, Çağla

Suggestions

Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıları Tasarım Sürecinde Etkin Kılan Yöntem ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik İçin Ürün Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi
Ozan, Ezgi; Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu bildiriye konu olan doktora çalışması, ürünlerin kişiselleştirilmesi yoluyla kullanıcıların tasarım sürecine etkin olarak katılımını sağlayan mevcut yöntemleri ve tasarım odaklı sürdürülebilirlik yaklaşımlarını, kişiselleştirmenin sürdürülebilir üretim, tüketim ve özellikle ürün ömrünün uzatılmasıyla ilgili olası sonuçlarını tartışmak amacıyla değerlendirerek sınıflandırır. Kişiselleştirmenin, kullanıcı-ürün bağını güçlendirme yoluyla ürün ömrünün uzatılmasında ve dolayısıyla tüketimin sürdürülebilirlik ...
People’s empowerment in design process through product personalization for sustainability
Ozan Avcı, Ezgi; Doğan, Çağla; Department of Industrial Design (2019)
Product personalization has potentials in prolonging product lifetimes through strengthening person-product relationship. While designing products for sustainability, the factors such as local production, maintenance, repair, re-use, upgrade, etc. also need to be considered. In this context, this study focuses on the ways of empowering people in the design process through product personalization at the local level, and the implications of this for product design for sustainability. The study adopts research...
Kişiselleştirilmiş tıp uygulamaları ve bir örnek
Ünsal, Serbülent; Acar, Aybar Can; İtik, Mehmet; Kabataş, Ayşe; Gedikli, Öznur; Turhan, Kemal (null; 2017-03-25)
Kalp krizinden sonra ölüm sebeplerinde ikinci sırayı alan kanser modern çağın en önemli problemlerinden biridir. Buna rağmen kanser hastalarının sadece %25’nin aldığı tedavi beklenen etkiyi göstermektedir. Bu dramatik tablo kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarının önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışma kapsamında kişiselleştirilmiş tıp konusunda son çalışmalardan faydalanılarak genel bir bakış ortaya konulmuş ve geliştirdiğimiz kişiselleştirilebilir in-silico tümör modeli anlatılmıştır. Çalışmada öncelikle id...
An application for continuous behavioral health monitoring and delivering digital personalized behavior change interventions
Başkaya, Mert; Çiçekli, Fehime Nihan; Department of Computer Engineering (2021-12-10)
In this thesis, a continuous behavioral health monitoring architecture is developed for chronic disease patients with a mobile application, a health data ingestion stack and a rule-based intervention engine. The mobile application is used for medical device integration and activity tracking. End-users also have interfaces to check their care plan activities, their adherence performances for them and to receive and configure motivational interventions and reminders about their activities. The ingestion stack...
Detection and management of personal data with an ontology-based approach
Bil Atasoy, Pınar; Alpaslan, Ferda Nur; Department of Computer Engineering (2022-5-09)
According to paragraph 3 of Article 20 of the Constitution of the Republic of Turkey has the right to the protection of personal data concerning himself with each individual. This law of protection of personal data is provided by the Law No. 6698 on the Personal Data Protection Law. When technology is intertwined with our lives, it has become very important to protect the privacy of the personal data such as the identity, health, communication and financial information of the individual and religious belief...
Citation Formats
E. Ozan Avcı and Ç. Doğan, “Kişiselleştirme Yoluyla Kullanıcıları Tasarım Sürecinde Etkin Kılan Yöntem ve Yaklaşımların Sürdürülebilirlik İçin Ürün Tasarımı Açısından Değerlendirilmesi,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://utak.id.metu.edu.tr/.