The probable impact of Turkey's candidacy to the European Union on the Turkish administrative system

Download
2001
Göksel, Asuman

Suggestions

The impact of the liberalization program on the price-cost margin and investment of Turkey's manufacturing sector after 1980
Metin-Ozcan, K; Voyvoda, Ebru; YELDAN, ALP ERİNÇ (2002-09-01)
In this paper we investigate the structural consequences of the post-1980 outward-orientation on the market concentration and accumulation patterns in the Turkish manufacturing industries. Using various panel data procedures over twenty-nine subsectors of Turkish manufacturing for the 1980-1996 period, we focus on three sets of issues: (1) the effect of openness on the extent of market concentration as measured in CR4 ratios; (2) the behavior of gross profit margins (markups) in relation to openness, concen...
THE IMPACT OF THE EXTENSION OF COMPULSORY EDUCATION ON HIGH SCHOOL GRADE COMPLETION RATES IN TURKEY
Yıldız, Melis; Dayıoğlu Tayfur, Meltem; Department of Economics (2022-9)
This study examines the effects of the 2012 education reform in Turkey, which extends the duration of compulsory education from eight to twelve years, on the schooling outcomes of individuals aged between 17-28. For this purpose, we utilize data from the 2018 wave of the Turkish Demographic Health Survey and adopt the Regression Discontinuity Design. We keep track of the changes in the high school attendance of individuals upon completing lower secondary education regardless of grade completion, and changes...
The Impact of financial liberalisation on the financial structure of Turkey
Bakır, Erdoğan; Türel, Oktar; Department of Economics (1998)
The Impact of the Erasmus Program and the Institutional Administration of Internationalization in Türkiye
Bulut Şahin, Betül; UYAR, PERİM; TURHAN, BUGAY (2022-12-01)
International student and staff mobility, which is widely experienced worldwide, constitutes one of the most critical dimensions of the internationalization of higher education. The Erasmus program, initiated by the European Union, plays a significant role in increasing mobility, especially between European countries. Turkey is one of these countries that benefit significantly from the Erasmus program, and the Program became a driving force for Turkish universities to accelerate internationalization. In thi...
FİNANSAL SİSTEMİN YAPISI İLE REEL EKONOMİ ARASINDAKİ DİNAMİK ETKİLEŞİM
Şendeniz Yüncü, İlkay (2020-12-01)
Bu çalışmada, üretim için önemli bir girdi olan enerjinin fiyatında meydana gelen değişimin Türkiye’nin üretim ve istihdam düzeyine etkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, petrol fiyatları ile sanayi üretim endeksi ve işsizlik arasındaki ilişki simetrik, asimetrik ve zamanla değişen nedensellik testleri kullanılarak Türkiye ekonomisi için 2006: 1 – 2018: 12 aylık veri seti yardımıyla sınanmıştır. Elde edilen bulgular, petrol fiyatlarının sanayi üretim endeksi ve işsizliği etkilediğini göstermekt...
Citation Formats
A. Göksel, “The probable impact of Turkey’s candidacy to the European Union on the Turkish administrative system,” Middle East Technical University, 2001.