KLASİK DÖNEM BURGAZ’xxDA (PALAIA KNIDOS) HANEHALKI ORGANİZAYONU: Kazı Verileri Işığında Arkeolojik Mekân Analizleri

2018-12-01

Suggestions

KLİNİK İNSAN VE HAYVAN VAKALARI İLE GIDALARDAKİ SALMONELLA ÇEŞİTLİLİĞİNİN VURUŞLU ALAN JEL ELEKTROFOREZİ ( PFGE) KULLANILARAK MOLEKÜLER DÜZEYDE BELİRLENMESİ
Soyer, Yeşim(2013-12-31)
KLİNİK İNSAN VE HAYVAN VAKALARI İLE GIDALARDAKİ SALMONELLA ÇEŞİTLİLİĞİNİN VURUŞLU ALAN JEL ELEKTROFOREZİ ( PFGE) KULLANILARAK MOLEKÜLER DÜZEYDE BELİRLENMESİ
SPATIAL VARIATIONS OF SEAFLOOR IRON CYCLE IN CILICIAN BASIN (EASTERN MEDITERRANEAN)
Ermiş, Esra; Yücel , Mustafa; Department of Oceanography (2017-3-18)
The biogeochemical cycling of iron (Fe) can play a potentially important role in the oligotrophic Mediterranean Sea. This importance stems from: (i) iron is an essential micronutrient for the new production, and (ii) it is associated with other essential redox-sensitive elements including carbon, nitrogen, oxygen and trace metals. Organic carbon burial in seafloor promotes the formation of gradients of iron and manganese species due to their role as electron acceptor for microbial respiration. The fraction ...
KIVRIMLI VE KOVUKLU ELYAF MEMBRANLARIN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017-12-31)
KIVRIMLI VE KOVUKLU ELYAF MEMBRANLARIN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU
KABLOSUZ TEKNOLOJİLER YARDIMIYLA YAPI BİLEŞENLERİNİN KONUM VE VERİLERİNİN OTOMATİK OLARAK BELİRLENMESİ
Ay, Meral Başak; Pekeriçli, Mehmet Koray; Tanyer, Ali Murat; Kızılkaya Öksüz, Nilüfer; Topak, Fatih(2018-12-31)
Bu araştırma projesinde yapılı çevre kapalı alanlarındaki objelerin konumlarının belirlenmesi için bir sistem önerilecek ve yapı bileşenlerinin (örneğin; yangın vanası, su borusu vb.) pozisyonlarının ve performans göstergelerine ait verilerin otomatik olarak güncel hayatta kullanılan taşınabilir elektronik ekipmanlarla (örneğin mobil telefonlarla veya tablet bilgisayarlarla) belirlenmesi için bir yöntem araştırılacaktır.
KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN KAOLİT ÇÖZÜMLERİ VE UYGULAMALARI
Akhmet, Marat(2017-12-31)
KISMİ DİFERANSİYEL DENKLEMLERİN KAOLİT ÇÖZÜMLERİ VE UYGULAMALARI
Citation Formats
N. Atıcı, “KLASİK DÖNEM BURGAZ’xxDA (PALAIA KNIDOS) HANEHALKI ORGANİZAYONU: Kazı Verileri Işığında Arkeolojik Mekân Analizleri,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81789.