Yumuşak Doku Bünye Denklemleri II: Geliştirilmiş Sanki-Doğrusal Viskoelastik Model

2009-09-01
Üsü, Kerem
Tönük, Ergin
Citation Formats
K. Üsü and E. Tönük, “Yumuşak Doku Bünye Denklemleri II: Geliştirilmiş Sanki-Doğrusal Viskoelastik Model,” 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81798.