Mimari Proje Değişiklikleri için Bilgi Tabanlı Değişiklik Talimatı Hak Talebi Yönetimi Modeli Geliştirilmesi

2014-11-06
Özgüneş, Aydın
Tanyer, Ali Murat
Citation Formats
A. Özgüneş and A. M. Tanyer, “Mimari Proje Değişiklikleri için Bilgi Tabanlı Değişiklik Talimatı Hak Talebi Yönetimi Modeli Geliştirilmesi,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82015.