Oyun kuramları

2016-01-01

Suggestions

Oyun kuramı ve uluslararası politika
Güner, Serdar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-12-1)
Different aspects of the concept of international competitiveness have attracted the attention of many scholars from a variety of disciplines. A considerable increase has been observed in the management literature with regard to the interest in the subject as well, especially since the early 1990s. This article first summarizes the historical evolution and the current competitive structure of the Turkish economy. Next, some of the key issues regarding this competitive structure as well as the nature of comp...
The Experiences of gamer and non-gamer mining engineering students in playing simulation game for educational purposes: a phenomenological study
Sevim, Neşe; Yıldırım, Zahide; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2014)
Games can be an effective educational tool which increases the engagement and motivation of the students while they are having fun. But, how these games should be adapted for education in engineering department remains a challenge. In the literature, there are few studies that investigate the effectiveness of simulation games in engineering education. However, these studies did not reveal the experience of students in game based learning environment in details. The purpose of this phenomenological study is ...
Oyun Tabanlı Öğrenme İle Dijital Mirasın Yaygınlaştırılması
Varinlioğlu, Güzden; Alankuş, Gazihan; Aslankan, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
Ciddi oyun, kullanıcıları çok yaygın olmayan konularla ilgili bilgilendirmek ve onların kültürel konulara ilgi ve bağlılıklarını önemli ölçüde arttırmak için dijital alanda bir araç olarak kavramsallaştırılır. Bu kavramsallaştırmayı sunmak ve tartışmak için yaptığımız örnek olay çalışması, antik Teos kentine dayanmaktadır. Bu makale arkeolojik kazı alanını araştıran ve dijital olarak canlandıran disiplinler arası bir araştırma olan Dijital Teos Projesi’ni tartışmakta ve sunmaktadır. Proje aynı zamanda kazı ...
Kent ekonomisi ve kentsel planlama
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (İmge Kitabevi, 2017-01-01)
Kent ekonomisi (urban economics), köklü bir geçmişe sahip ekonomi disiplini içerisinde oldukça genç bir çalışma alanıdır. Bu alanın gelişimi, kapsadığı konular ve kent plancılarını ilgilendiren boyutlarına geçmeden önce, kısaca ekonomi disiplininin çalışma alanı ve kent ekonomisinin bu alan içerisindeki yerinden bahsetmek faydalı olacaktır. Bir bilim olarak “ekonomi”nin tanımının ne olduğu ve çalışma alanının neleri kapsadığı farklı dönemlerde farklı şekillerde ele alınmıştır. “Ekonomi” ismi yaygınlaşmadan ...
Toplum Kuramı
Tezgiden Cakcak, Sebahat Yasemin (İletişim Yayınevi, 2015-01-01)
Citation Formats
F. Erden, Oyun kuramları. 2016, p. 45.