Paraşüt-Yük Sistemlerinin Dinamik Modellenmesi ve Nokta Kontrolü

2012-06-20
Bir faydalı yükün istenen bir hedef noktaya paraşüt yardımıyla kontrollü düşürülmesi zor bir problem olarak bilinmektedir. Bu çalışmada paraşüt-yük sistemleri için geliştirdiğimiz simülasyon modeli ve nokta izler navigasyon algoritması anlatılmıştır. Geliştirilen algoritma paraşüt-yük sistemini, önceden tanımlanmış noktalar arasında sürme kabiliyetine sahiptir. Simülasyon sonuçları rüzgarlı ve rüzgarsız durumlar için sunulmuştur. Aerial delivery of a payload to a desired location is known to be a challenging problem. In this paper we develop a simulation model and a waypoint navigation algorithm for a parachute-payload system. Developed algorithm is capable of driving the parachute between predefined waypoints. Simulation results showing various waypoint navigation scenarios are presented.
Citation Formats
İ. Yavrucuk, “Paraşüt-Yük Sistemlerinin Dinamik Modellenmesi ve Nokta Kontrolü,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82060.