Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği

2017-10-22
Dervent, Fatih
Devrilmez, Erhan
İnce, Mustafa Levent
Ward, Phıllıp
Citation Formats
F. Dervent, E. Devrilmez, M. L. İnce, and P. Ward, “Beden Eğitimi Öğretmenleri için Futbol Genel Alan Bilgi Testinin Güvenirlik ve Geçerliği,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82188.