Süpernova Kalıntısı CTB 109 ile Etkileşimdeki Genç Yıldızsal Nesneler

2020-12-11
Dinçel, Baha
M. Sasaki
Yerli, Sinan Kaan
Makala, Minja
Knıes, Johathan
CTB109 SNR’sinin ılık toz bulutundaki iki gen¸c yıldızsal nesnenin (YSO), J230230.53+585807.9 (J1) ve J230229.64+585755.5 (J2), optik ve NIR fotometrik g¨ozlemlerini payla¸sıyoruz. ˙ Iki YSO’nun SN ¸sok dalgası aldı˘gı d¨u¸s¨un¨ul¨uyordu. ALLWISE katalo˘gu MIR verileri, kaynakları 2.Sınıf YSO’ya koyuyor. Calar Alto Gozlemevi PANIC kamerasıyla yapılan NIR g¨ozlemlerinden yıldızlararası s¨on¨umlenme ve yıldızsal veriler alındı. Neredeyse bir anakol yıldızı olan J2’nin k¨utlesi, hala anakol ¨oncesinde olan J1’den b¨uy¨uk. TUG TFOSC g¨ozlemlerinde J1 g¨ozlendi ve Hα salma ¸cizgisi do˘grulandı. TUG T-100’le alınan ¨u¸c aylık BVR-Hα fotometrisi YSO’larda hi¸cbir akı de˘gi¸simi olmadı˘gını g¨osterdi. Her iki yıldızın madde aktarım oranı beklenenden daha k¨u¸c¨uk.
Citation Formats
B. Dinçel, B. M. Sasaki, S. K. Yerli, M. Makala, and J. Knıes, “Süpernova Kalıntısı CTB 109 ile Etkileşimdeki Genç Yıldızsal Nesneler,” 2020, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjaa/issue/53875/829266.