Süpernova Kalıntısı CTB 109 ile Etkileşimdeki Genç Yıldızsal Nesneler

2020-12-11
Dinçel, Baha
M, Sasaki
Yerli, Sinan Kaan
Makala, Minja
Knıes, Johathan
CTB109 SNR’sinin ılık toz bulutundaki iki gen¸c yıldızsal nesnenin (YSO), J230230.53+585807.9 (J1) ve J230229.64+585755.5 (J2), optik ve NIR fotometrik g¨ozlemlerini payla¸sıyoruz. ˙ Iki YSO’nun SN ¸sok dalgası aldı˘gı d¨u¸s¨un¨ul¨uyordu. ALLWISE katalo˘gu MIR verileri, kaynakları 2.Sınıf YSO’ya koyuyor. Calar Alto Gozlemevi PANIC kamerasıyla yapılan NIR g¨ozlemlerinden yıldızlararası s¨on¨umlenme ve yıldızsal veriler alındı. Neredeyse bir anakol yıldızı olan J2’nin k¨utlesi, hala anakol ¨oncesinde olan J1’den b¨uy¨uk. TUG TFOSC g¨ozlemlerinde J1 g¨ozlendi ve Hα salma ¸cizgisi do˘grulandı. TUG T-100’le alınan ¨u¸c aylık BVR-Hα fotometrisi YSO’larda hi¸cbir akı de˘gi¸simi olmadı˘gını g¨osterdi. Her iki yıldızın madde aktarım oranı beklenenden daha k¨u¸c¨uk.

Suggestions

HD37424: SNR S147'deki OB türü Kaçan Yıldızın Keşfi
Dinçel, Baha; Neuhaeuser, Ralph; Yerli, Sinan Kaan; Ankay, Aşkın (2020-12-11)
Süpernova kalıntılarında (SNR) OB türü kaçan yıldızları aradığımız projemizin ilk sonucu olan S147 isimli kalıntıda bulduğumuz HD37424 adlı OB türü kaçan yıldızı sunacağız. Tayf gözlemleriyle tayf türünü ve çizgisel hızını belirlediğimiz yıldızın literatürdeki düzgün hareketini de hesaplayarak uzay hızının 74+/-8 km/s olduğunu bulduk. HD37424'ün ve kalıntıdaki pulsarın hareketini geriye çektiğimizde 30000 +/- 4000 yıl önce aynı anda, aynı yerde olduklarını bulduk. Böylece yıldızın, kalıntının atayıldızının ...
The genetic basis of malathion resistance in Turkish house fly (Musca domestica L.) strains and worldwide distribution of MdαE7 alleles
Taşkın, Vatan; Kence, Meral; Department of Biology (2002)
Organophosphate (OP) insecticides (parathion / diazinon) resistance in house fly (Musca domestica L.) is associated with the change in carboxylesterase activity. The product of aE7 gene, which is a member of oc-esterase gene cluster, is probably playing a role in detoxyfication of the xenobiotic esters. In diazinon resistant Lucilia cuprina (blowfly) and diazinon / parathion resistant M.domestica species Gly137 to Asp substitution was found in the active center of the product of aE7. This enhance the abilit...
Elektron Mikroskop Tomografisi Görüntülerinde Mitokondri Tespiti ve Bölütlemesi
Mumcuoğlu, Ünal Erkan(2014-12-31)
Mitokondrinin Geçirimli Elektron Mikroskobu (Tranmission Electron Microscope - TEM) görüntüleri kullanarak otomatik tespiti ve bölütlemesi üzerine yapılan çalışmaların kökeninde mitokondrinin fiziksel özellikleri ile hastalıklar arasındaki ilişkisini araştıran klinik çalışmalar yatmaktadır. Günümüzde mitokondrinin yapısında oluşan değişiklikleri sayısal olarak araştıran çalışmalarda görüntüler elle bölütlenmektedir. Bu konudaki az sayıda otomatik algoritma geliştirme çalışması ise, daha kolay sayılabilecek ...
Uydu Görüntülerinin Otomatik Analizi ile Afet Hasar Tespiti ve Kanunsuz Sınır Geçişlerinin Önlenmesi
Alatan, Abdullah Aydın; Yarman Vural, Fatoş Tunay; Beşbınar, Beril; Akar, Gözde; Gürbüz, Yeti Ziya; Halıcı, Uğur; Batı, Emrecan; Ulusoy, İlkay; Çinar, Umut; Koz, Alper; Özdemir, Okan Bilge; Bati, Emrecan(2015-12-31)
Proje önerisinin temel amacı ODTÜ Görüntü Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OGAM) bünyesinde yer alan araştırıcıların geçmişte HAVELSAN altyükleniciliğinde gerçekleştirdikleri savunma ile ilgili SSM destekli HASAT projesi deneyim ve sonuçlarının, Avrupa Birliği H2020 Programı Uzay Alanı ana başlıkları ve çağrı alanlarına uygulanacak şekilde kurgulanmasıdır. Bu kapsamda, HASAT projesi kapsamında uydu görüntüleri içinde yer alan ve otomatik olarak tanınması için ayrı ayrı çalışmalar yürütülmüş istihbara...
Yerel Voksel Ağları ile Beyin Sinyalleri Kullanarak Bilişsel Süreçlerin Modellenmesi ve Otomatik Olarak Sınıflandırılması
Yarman Vural, Fatoş Tunay; Ekmekci, Ömer; Firat, Orhan; Aksan, Emre(2014-12-31)
Bu projenin amacı, FMRG verisi kullanılarak, beyinde bilişsel süreçler sırasında işlenen bilgi ve işlem tiplerini tanıyabilen ve birbirinden ayırt etmeyi öğrenebilen bir makine öğrenme algoritması geliştirmektir. Üç seneye yayılarak devam edecek olan projede; kısa süreli bellek modellemesi üzerindeki bilişsel süreçleri inceleyen FMRG deneyi gerçekleştirilecek ve bu deney sonucu elde edilecek olan FMRG verileri kullanılarak deneydeki zihinsel süreçlerin modellenmesi ve sınıflanması için algoritmalar geliştir...
Citation Formats
B. Dinçel, S. M, S. K. Yerli, M. Makala, and J. Knıes, “Süpernova Kalıntısı CTB 109 ile Etkileşimdeki Genç Yıldızsal Nesneler,” 2020, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/tjaa/issue/53875/829266.