Birbirine Bağlı Hidro Pnömatik Süspansiyon Sistemlerinin Araç Performansına Etkisi

2015-06-17
Sağlam, Ferhat
Ünlüsoy, Yavuz Samim
Bu çalışmada birbirine bağlı Hidro-Pnömatik (HP) süspansiyon sistemlerinin araç performansına etkileri incelenmiştir. Öncelikle lastik tekerlekli bir aracın, birbirine bağlı HP süspansiyon sistemi ve bağımsız HP süspansiyon sistemi ile donatılmış matematiksel modelleri türetilmiştir. Daha sonra aracın düşey öteleme ve yunuslama hareketleri için direngenlik ve sönümleme ifadeleri, her iki süspansiyon sistemi ayrı ayrı ele alınarak elde edilmiş; direngenlik ve sönüm özellikleri birbirleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonunda düşey yönde direngenlik ve sönümleme özelliklerinin her iki durumda belirgin bir farklılık göstermediği gözlemlenmiştir. Yunuslama durumunda ise, birbirine bağlanmış HP süspansiyon sisteminin, bağımsız HP süspansiyon sistemine göre daha yüksek direngenlik ve sönümlemeye neden olduğu görülmüştür. Bir sonraki aşamada, birbirine bağlanmış ve bağımsız HP süspansiyonlarla donatılan lastik tekerlekli bir askeri aracın atış performansı ve sürüş konforu yapılan benzetimlerle incelenmiştir. Benzetimler birbirine bağlı HP süspansiyon ile donatılmış aracın atış şokundan gelen bozucu kuvvetlere karşı daha iyi performans sergilediğini göstermiştir. Buna karşın yoldan gelen bozucu kuvvetlere karşı, bağlı HP süspansiyon ile donatılmış aracın, bağımsız HP süspansiyon ile donatılmış araca göre az da olsa performans kaybına uğradığı görülmüştür.
Citation Formats
F. Sağlam and Y. S. Ünlüsoy, “Birbirine Bağlı Hidro Pnömatik Süspansiyon Sistemlerinin Araç Performansına Etkisi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.makted.org.tr/bildiri_kitaplari.html.