Ortam pH sının Komposit Gıda Hidrojellerinin Şişme Davranışları Üzerine Etkisinin ve Hidrojellerin Manyetik Rezonans Görüntüleme MRG Kullanılarak Elde Edilen T2 Relaksasyon Haritalarının İncelenmesi

2016-10-07
ÇIKRIKCI, SEVİL
MERT, BEHİÇ
Öztop, Mecit Halil