Engelli mi Engellenen mi?: Türkiye’de Engellilerin Karşılaştıkları Ayrımcı Tavır ve Davranışlar

2012-05-07

Suggestions

Engelli Bireylere Yönelik Tutumların İncelenmesi: ODTÜ Örneği
Sümer, Zeynep; Demirok, İpek(2014-12-31)
Bu çalışmanın temel amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) öğrenim görmekte olan öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personelin engelli bireylere yönelik tutumlarını incelemektir. Yapılacak bu çalışmanın öncelikli olarak Engelsiz Üniversite Birimleri’nin çalışmalarına ve bir bütün olarak yükseköğretimde engellerin kaldırılmasına yönelik çıkarımları olacağı öngörülmektedir.
Engellilerin Bağımsız Yaşayabilme ve Topluma Dâhil Olma Hakkı: Ayrışma-Bireyleşme Süreci ve Psikolojik İyilik Hali
Ünal, Beyza; Gençöz, Tülin (2018-01-01)
Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
Koca-Atabey, Müjde; Öz, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018)
Literatürde engel ile ilgili farklı bakış açıları mevcuttur. Bunların en bilinenleri tıbbi model, sosyal model ve biyopsikososyal modeldir. Bu çalışma; engeli, hayatın bir gerçeği, değişik bir yaşam deneyimi, ilginç ve müspet bir olgu olarak tanımlayan sosyal model çerçevesinde kurgulanmıştır. Bu çalışma kapsamında, engelli bir üniversite öğrencisinin eğitim hayatıyla ilgili deneyimlerinin incelemesi amaçlanmıştır. İlk aşamada, katılımcı ile 55 dakika süren bir görüşme yapılmış ve konuşulanlar kelimes...
Engelli Bir Üniversite Öğrencisinin Deneyimleri: İki Farklı Analiz Yöntemiyle Değerlendirme
Atabey, Cemile Müjde; Öz, Bahar (2018-06-01)
Performance evaluation and design guidelines for equitable access of students with disabilities in university campus outdoor environments
Dinç Uyaroğlu, İlkay; Cengizkan, Ali; Önür, Selahattin; Department of Architecture (2016)
The primary aim of this study is to develop performance evaluation and design guidelines for the design of university outdoor campus spaces that take into account the needs and desires of students with disabilities (SWDs). Constant performance evaluations of outdoor campus spaces are important in advancing spatial design for the equitable access of SWDs in campus life. Forming a strong relationship between the individual and his/her lived environment, assessments of accessibility performance dimensions depe...
Citation Formats
D. Canel Çınarbaş and H. Sart, “Engelli mi Engellenen mi?: Türkiye’de Engellilerin Karşılaştıkları Ayrımcı Tavır ve Davranışlar,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82376.