İstemsiz okumanın maddeye özgü uyumluluk oranı etkisi üzerindeki rolü

2011-12-01
Atalay, Nart Bedin
Mısırlısoy, Mine
Maddeye özgü uyumluluk oranı değişimlemesinde, çoğunlukla uyumlu olan kelimelerle gözlemlenen Stroop etkisi çoğunlukla uyumsuz olan kelimelerle gözlemlenen etkiye nazaran daha büyüktür (Jacoby ve ark., 2003). Stroop deneylerinde uyumlu uyarıcılardaki okuma hatalarını tespit etmek mümkün değildir. Maddeye özgü uyumluluk oranı değişimlemesinde, çoğunlukla uyumlu kelimeler büyük oranda uyumlu renklerle yazıldığından, bu uyarıcı grubunda tespit edilemeyen istemsiz okumaların sayısı da büyük olacaktır. Bu çalışmada istemsiz okumanın maddeye özgü uyumluluk oranı etkisindeki rolü incelenmiştir. Bu amaçla, kelimeleri tersten yazarak okumayı zorlaştırmanın çoğunlukla uyumlu uyarıcılardaki kolaylaştırıcı Stroop etkisini değiştirip değiştirmediği araştırılmıştır. Deney sonuçları, kelimeler ters yazıldığında çoğunlukla uyumlu uyarıcılarla gözlemlenen kolaylaştırıcı Stroop etkisinin azaldığını göstermiştir. Kelimenin yönü çoğunlukla uyumsuz uyarıcılardaki kolaylaştırıcı ve bozucu Stroop etkisini değiştirmemiştir. Bu çalışma ile ilk defa olarak istemsiz okumanın maddeye özgü uyumluluk oranı etkisindeki rolü gösterilmiştir
Citation Formats
N. B. Atalay and M. Mısırlısoy, “İstemsiz okumanın maddeye özgü uyumluluk oranı etkisi üzerindeki rolü,” pp. 1–8, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82537.