Bilirkiş Raporu

Download
2018-03-01

Suggestions

Bilirkişi Raporu
Tanyer, Ali Murat (2019-04-01)
Bilirkişi Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Demirel, Nuray; Karpuz, Celal; Arol, Ali İhsan; Bölge, Ali (2020-05-01)
Bilirkişi Raporu
Bölükbaşı, Naci; Demirel, Nuray; Akkurt, Adem (2020-01-01)
Bilirkişi Heyeti Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Karpuz, Celal; Demirel, Nuray; Günay, Ömer; Pirinçdane, Osman (2020-03-01)
Bilirkişi Heyeti Raporu
Şener Pedgley, Bahar; Korkut, Fatma (2021-01-01)
Davalı idare tarafından Öğr. Gör. kadrosu içinyapılanyazılı sınavda davacıyatakdir edilen puanın doğru takdir edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, hatalı takdir edildiyse davacının puanının yeniden hesaplanması, davacı ve davalı idare savunmalarının da dikkate alınarak rapor hazırlanması.
Citation Formats
A. İ. Arol and C. Karpuz, “Bilirkiş Raporu,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82586.