Kendisi ve o nun Öncüllere Gönderimi Üzerine Ruhdilbilimsel Deneyler

2016-05-13
Demir, Orhan
Gracanın Yüksek, Martına
Şafak, Duygu Fatma
Kırkıcı, Bilal

Suggestions

Hezbollah and its position towards Israel
Özkaya, Tuğba; Dağı, İhsan Duran; Department of Middle East Studies (2009)
This thesis analyses how Hezbollah has perceived Israel since its establishment. In this study it is argued that Israel is the main enemy of and source of hatred for Hezbollah. The references of this overall statement are the ideology and political, social and military history of Hezbollah. The armed struggle of Hezbollah against Israel started with the 1982 Israeli invasion of Lebanon evolved into both a political participation with the continued armed militia in the period between 1982 to today. During th...
Toplum, İktisat, Çevre Çelişkisi
Balaban, Osman (null; 2016-02-19)
Amasya İlindeki Kaya Düşmeleri Ve Kaya Şevi Kaymaları İçin Kültürel Envantere Dayalı Risk Azaltma İçin Mühendislik Çözümlerinin Değerlendirilmesi
Düzgün, Hafize Şebnem(2012-04-01)
Bu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar sonucunda, elde edilecek veriler hem araştırmacılar hem de yerel yönetimlerin uygulamada kullanabileceği ekonomik ve uygulanabilir verileri ve önerileri de içerecektir. Ayrıca, çeşitli yöntemler kullanılarak ve en iyi sonucu veren yöntem baz alınarak bir tehlike haritası üretilerek, farklı risk durumları için olası mühendislik önlemleri önerilecektir. • İş Planı Proje kapsamında izlenecek çalışma adımlarına ilişkin bir akış şeması Şekil 3'de verilmiştir. B...
Understanding Society And Environment: As A 'System'?
Teymur, Emel; Teymur, Necdet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In studying socio-spatial reality a prior understanding of some fundamental questions is essential: - How distinct, how similar and how homologous are social structure and spatial structure? - What type of framework allow us to see both of them together? - Would a structural study of one enable us to understand the structure of the other? - In case it is not possible to start with such a distinction (i.e. social structure/spatial structure), how else can socio-spatial reality be studied? In pursuit of such ...
DNA: Yaşam Molekülü
YILMAZ, REMZİYE; Aksoy, Emre (NOBEL, 2015-01-01)
Citation Formats
O. Demir, M. Gracanın Yüksek, D. F. Şafak, and B. Kırkıcı, “Kendisi ve o nun Öncüllere Gönderimi Üzerine Ruhdilbilimsel Deneyler,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82618.