Kendisi ve o nun Öncüllere Gönderimi Üzerine Ruhdilbilimsel Deneyler

2016-05-13
Demir, Orhan
Gracanın Yüksek, Martına
Şafak, Duygu Fatma
Kırkıcı, Bilal

Suggestions

Hezbollah and its position towards Israel
Özkaya, Tuğba; Dağı, İhsan Duran; Department of Middle East Studies (2009)
This thesis analyses how Hezbollah has perceived Israel since its establishment. In this study it is argued that Israel is the main enemy of and source of hatred for Hezbollah. The references of this overall statement are the ideology and political, social and military history of Hezbollah. The armed struggle of Hezbollah against Israel started with the 1982 Israeli invasion of Lebanon evolved into both a political participation with the continued armed militia in the period between 1982 to today. During th...
Toplum, İktisat, Çevre Çelişkisi
Balaban, Osman (null; 2016-02-19)
Amasya İlindeki Kaya Düşmeleri Ve Kaya Şevi Kaymaları İçin Kültürel Envantere Dayalı Risk Azaltma İçin Mühendislik Çözümlerinin Değerlendirilmesi
Düzgün, Hafize Şebnem(2012-04-01)
Bu proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar sonucunda, elde edilecek veriler hem araştırmacılar hem de yerel yönetimlerin uygulamada kullanabileceği ekonomik ve uygulanabilir verileri ve önerileri de içerecektir. Ayrıca, çeşitli yöntemler kullanılarak ve en iyi sonucu veren yöntem baz alınarak bir tehlike haritası üretilerek, farklı risk durumları için olası mühendislik önlemleri önerilecektir. • İş Planı Proje kapsamında izlenecek çalışma adımlarına ilişkin bir akış şeması Şekil 3'de verilmiştir. B...
Klasik-kuantum moleküler dinamik yöntemi ile titreşim enerjisi transferi
Yurtsever, Ersin; Günay, Hülya; Jalel, A. Pasl(1995)
Moleküliçi titreşim enerjisinin transferi, kontrollü reaksiyonları gerçekleştirmek isteyen bilim adamları için çok önemli bir konudur. Bu olayların mekanizmaları ve zaman ölçekleri, molekülde seçilmiş bağların oluşması veya kırılması için gerekli bilgiyi sağlarlar. Dinamik bir problemin kuantum mekaniksel analizi hesap zamanı açısından büyük güçlükler gösterir, buna karşılık klasik mekanik yöntemler ise sıfır noktası enerjisi veya tünelleme gibi olayları içermemeleri nedeni ile hatalı sonuçlara neden olabil...
Modern Geleneksel İkileminin Ötesinde Günümüz Türkiye’sinde Başörtüsü ve Feminist Dayanışma
İbrahimhakkıoğlu, Fulden (Yapı Kredi Yayınları, 2016-01-01)
Citation Formats
O. Demir, M. Gracanın Yüksek, D. F. Şafak, and B. Kırkıcı, “Kendisi ve o nun Öncüllere Gönderimi Üzerine Ruhdilbilimsel Deneyler,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82618.