Ankara ili bilgi iletişim teknoloji sektörü yenilik kapasitesi ve üniversite sanayi işbirlikleri

2015-01-01
Erdil, Erkan
Akçomak, İbrahim Semih

Suggestions

Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü Yenilik Kapasitesi ve Üniversite-Sanayi İşbirlikleri
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih (Science And Technology Policies Research Center, Middle East Technical University (Ankara, Turkey), 2015)
Bu bölümde Ankara bölgesinin küresel düzeydeki rekabetçi pozisyonu açısından büyük önem taşıyan Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün mevcut durumunun analiz edilerek, ArGe ve yenilik kapasitesini artırmaya yönelik etkin bir strateji ve politika analizinin hazırlanması amaçlanmıştır. Çalışmada ilk olarak Türkiye’de BİT sektörünün genel çerçevesi çizilmiş daha sonra da Ankara’da BİT sektöründe faaliyet gösteren paydaşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin sonuçla...
Ankara İli Bilgi İletişim Teknoloji Sektörü Yenilik kapasitesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih (2015-01-01)
Ankara kent merkezinde toplumsal tabakalaşma, Hareketlilik ve sosyo-ekonomik statü araştırması
Kalaycıoğlu, Sibel H.; Kardam, Filiz; Tılıç, Helga Rıttersberger; Çelik, Kezban; Türkyılmaz, Sinan A.(2008)
Bu çalışma; Ankara Kent Merkezinde temsili bir örneklem üzerinde toplumsal tabakalar ve toplumsal hareketliliğin dinamiklerini araştırmıştır. Araştırmanın amacı, farklı toplumsal tabakalara özgü sosyal ve ekonomik özelliklerin belirlenmesi ile toplumsal tabakaları belirlemede kullanılabilecek bir ölçüm aracı geliştirmektir. Araştırma kapsamında 1769 haneye (belirlenen örneklemin %73.7) ulaşılarak bu hanelerde yaşayan 6289 kişinin bilgisi toplanmıştır. Ayrıca hanelerden özel bir teknik ...
A study on the structural and process quality of earlychildhood education and care centers in Ankara
Tekmen, Belkıs; Erdiller Akın, Zeynep Berna; Department of Educational Sciences (2005)
Due to the recognition of the significance of early childhood years worldwide there has been a dramatic increase in the number of early childhood education programs in Turkey. However, the increase in the quantity of such programs bring the question of quality. ın this study the structural and process quality of earlychildhood education and care centers in Ankara is investigated and compared depending on the institutions thay are affiliated to. The data for this study is gathered through a combination of qu...
Ankara İli Bilgi İletişim Teknolojileri Sektörü İnovasyon Kapasitesi ve Yetenekler: Bir Bölgesel İnovasyon Sistemi Yaklaşımı Uygulaması
Erdil, Erkan(2014-12-31)
Bilgi iletişim sektörü doğası itibariyle diğer sektörlere de girdi sağlayan şemsiye sektör niteliğindedir. Bu sektörde gelişmenin sağlanması ve rekabetçiliğin artması diğer sektörleri de doğrudan etkilemekte ve kamu sektörünün ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Öte yandan uluslararası gelişmelere bakıldığında sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde BİT sektörünün giderek önem kazandığı ve sürdürülebilir kalkınmanın bileşenleri olan, çevresel, ekonomik, sosyal, kurumsal ve yönetişim açılarından anlamlı...
Citation Formats
E. Erdil and İ. S. Akçomak, “ Ankara ili bilgi iletişim teknoloji sektörü yenilik kapasitesi ve üniversite sanayi işbirlikleri,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82793.