Hide/Show Apps

CO2 depolama sahalarının doğal benzerleri olarak Türkiye jeotermal sistemleri gaz jeokimyası ve CO2 kapanlanma mekanizmalarına ilişkin çıkarımlar

2015-11-04
GÜLEÇ, NİLGÜN TÜRKAN
HILTON, DAVID RAYMOND