Dışbükey Bir Köşedeki Sıvı Film Akışının Modellenmesi

2017-09-16
Akdağ, Osman
Akkuş, Yiğit
Dursunkaya, Zafer

Suggestions

Optimization techniques for nonconvex problems and optimum discrete transmit beamformer design /
Demir, Özlem Tuğfe; Tuncer, Temel Engin; Department of Electrical and Electronics Engineering (2014)
In this thesis, transmit beamformer design is investigated for single group multicast scenario. The problem is considered for both discrete and continuous case. The discrete problem is converted to a linear form in which there are both discrete and continuous variables. The resulting mixed integer linear programming problem is optimally solved with much lower computational complexity than brute force search. For practical reasons, robust version of the problem is also elaborated and solved with mixed intege...
Dışmerkez Çelik Çaprazlı Perdelerin Düşük Çevrimsel Yorulma Altında Davranışlarının İncelenmesi
Topkaya, Cem; Bozkurt, Mehmet Bakır(2017-12-31)
Önerilen bu çalışma, farklı yükleme protokolleri altında bağ kirişi elemanlarının düşük çevrimsel yorulma kapasitelerini ortaya çıkartacaktır. Böylece orta ve düşük şiddetteki depremler neticesinde bağ kirişi elemanlarının kalan ömürleri belirlenecek ve değiştirilip değiştirilmemesine karar verilebilecektir. Ayrıca farklı yükleme protokolleri altında test edilecek bu numuneler sayesinde mevcut ve eski yükleme protokolünün değerlendirilmesi sağlanmış olacaktır. Çalışma gerçek ölçekli deneyler ithiva etmekted...
Implementing the disktra's algorithm with priority queue to the path finding problem in raster gis
Hakbilir, Muzaffer; Akyürek, Sevda Zuhal; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2004)
Network analysis in GIS is often related to finding solutions to transportation problems. In a GIS the real world is represented by either one of two spatial models, vector-based, or raster-based. Prefering raster or vector GIS is more a question of choice than of accuracy. A raster-based GIS model shows a better fit, when the problem is concerned with finding a path across terrain which does not have predefined paths. The approach of this study is to translate the scenario into a ءleast-cost path̕ graph wi...
Dışarıdan Düşünmek: Mahrem Despotluğu Altüst Etmenin Yazını
Yoltay, Ece (2017-04-01)
Dış Ticaret Lojistiğinin Kentsel Mekâna Etkisi: Mersin Örneği
Zorlu , Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-12-31)
Bu çalışmada dış ticaretin kent mekânına etkileri Mersin örneği üzerinden incelenmiştir. Türkiye 1980 sonrasında dışa açık ekonomi politikası uygulamaya başlamış ve bunun sonucunda ihracat ve ithalatta hızlı artış gözlenmiştir. Büyük ölçekli limanı ve sanayi altyapısı olan Mersin kenti de Türkiye’de dışa açık ekonomiden en fazla etkilenen kentlerden biri olmuştur. Bu çalışma dış ticaretin depolama alanları üzerindeki etkilerini saptamak için mekânsal ve istatistiksel bir analiz yöntemi sunmakta ve Mersin ke...
Citation Formats
O. Akdağ, Y. Akkuş, and Z. Dursunkaya, “Dışbükey Bir Köşedeki Sıvı Film Akışının Modellenmesi,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82931.