Yirminci Yüzyıl Modern Mimarlık Mirası Korunmalıdır! DOCOMOMO_Türkiye: 10 Yılın Ardından...

2013-01-01
Mimarlık

Suggestions

Yirminci Yüzyılın Başında Lüleburgaz Tren İstasyonu
Kösebay Erkan, Yonca (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Lüleburgaz is a station on the Sirkeci-Kuleliburgaz line built in 1873 by the Société Impériale des Chemins de Fer de la Turquie d’Europe. In this paper certain buildings at the Lüleburgaz railway station are explored through historic documents at the turn of the 20th century. Significance of original drawings presented here is stressed out as they compound a rich part of the railway heritage. The literature on the architecture of the Ottoman railway buildings is highly limited. In terms of architectural hi...
Yirminci Yüzyılda Duygu Teorileri: Bilişsel ve Bedensel
Yaylım, Berk (2018-10-30)
Gerek felsefe tarihi boyunca gerek de 19. Yüzyılın sonlarına doğru psikoloji disiplininin oluşmasından sonra olsun duyguların ne olduğu ya da zihinsel dünyamızda nasıl bir etkiye sahip olduğu sıklıkla ilgi çekmiştir ve incelenmiştir. Duyguların nasıl oluştuğuna dair ana sorular biyolojik/kültürel, doğuştan/öğrenilmiş, evrensel/yerel ve bedensel/bilişsel gibi ana eksenler etrafında incelenebilir (bkz. Prinz, 2004). Özellikle de yirminci yüzyılda birçok tanımlama yapılsa da genellikle duyguların düşünsel (bil...
Yirmibirinci yüzyılda eğitimle ilgili yönelimler
Erdemir, Burcu (Pegem A Yayıncılık, 2019-06-01)
Büyükada, its summer residences, and the bourgeois Ottoman interior at the turn of the twentieth century
Ceylanlı, Zeynep; Turan Özkaya, Belgin; Department of History of Architecture (2015)
This dissertation examines the social history of Büyükada specifically from the late nineteenth to the early twentieth century by looking at the interiors of summer residences through new sources on Büyükada. The changes in the economic, political, and social structure of the Ottoman capitalare put forth in order to comprehend the social characteristics of Büyükada as a summer resort close to Istanbul. As the main archival sources of this dissertation, the Ottoman Archives enriches the narrative on Büyükada...
Philosophical movements in ottoman intellectual life at the beginning of the 20th century and their impact on Young Turk’s thought
Taştan, Fatih; Ceylan, Yasin; Department of Philosophy (2013)
The aim of this study is to examine scientific and philosophical understanding of the Ottoman Committee of Union and Progress (CUP in short), which takes an important place in Turkish history of politics, and the Young Turks who vitalized it. CUP is an organization remained in the power, during Ottoman Empire, between 1908 and 1918. The great majority of both national and international sources, subjecting the rulership period of CUP, identify this term with Young Turks’ power. This identification is right t...
Citation Formats
T. E. Altan, “Yirminci Yüzyıl Modern Mimarlık Mirası Korunmalıdır! DOCOMOMO_Türkiye: 10 Yılın Ardından...,” Mimarlık, pp. 0–0, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82952.