Kovaryasyonel değişkenlerin grafikleştirilmesinde düzgün ve düzgün parçalı grafik çizen öğrencilerin değişim varyansı bazında düşünme süreçleri

2017-05-17
Sofuoğlu, Sevgi
Çetinkaya, Bülent
Citation Formats
S. Sofuoğlu and B. Çetinkaya, “Kovaryasyonel değişkenlerin grafikleştirilmesinde düzgün ve düzgün parçalı grafik çizen öğrencilerin değişim varyansı bazında düşünme süreçleri,” presented at the 3. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu (17 - 19 Mayıs 2017), Afyonkarahisar, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83104.