Ekolojik mimarlık çalışmalarında doğanın en iyi fikirlerinden öğrenmek

2007-04-27
Arslan Selçuk, Semra
Sorguç, Arzu
Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu (Symposium on Ecological Architecture and Planning) (27 - 28 Nisan 2007)

Suggestions

A Conceptual model of relationships among ecological worldview, fundamental values, personal norm and selfidentity
Ateş, Hüseyin; Öztekin, Ceren; Department of Elementary Education (2019)
A model was proposed to explain how ecological worldviews (human based and nature based), fundamental values (egoistic, biospheric and altrustic) and self-identity are related to personal norm. The model assumed that self-identity influence personal norms directly and indirectly through fundamental values and ecological worldviews. In addition, fundamental values have an effect on personal norm directly and indirectly through ecological worldviews. Lastly, it was assumed that ecological worldviews influence...
Ecosystem management approach in ecological planning
Avcıoğlu, Başak; Tuna, Numan; Department of City and Regional Planning (2003)
Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği
Özkan, Korhan; Örek, Hasan; Akoğlu, Ekin; Ok, Meltem; Ibello, Valeria; Çoraman, Emrah; Kankılıç, Tolga; Özhan, Koray; Yalçınkaya, Deniz; Öcal, Mine; Tohumcu, Begüm Ece; Karakuş, Onur; Kirdök, Idil; Yaprak, Gencer; Başkir, Saba; Yükrük, Can; Oğul, Fatima Nur; Özoğul, Yaren; Barut, Mehmet Onur; Akkuş, Gizem; Bilir, Batikan; Çiğdem, Cansu; Kurt, Merve; Kuşcuoğlu, Ecem(2017-12-31)
Artan insan nüfusu ve endüstrileşme ile ekosistemler ve barındırdıkları yaban hayat hızlı bir yok oluşa sürüklenmektedir. Anthropocene olarak adlandırılan bu yeni çağda insanların ve doğal canlıların bir arada kentsel ve kırsal alanlarda var olmasını sağlayacak çözüm arayışları başlamıştır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri bu arayışları ‘ekolojik kampus’ yaklaşımı ile kendi kampuslarında uyguluyor; doğru ve yenilikçi yönetim ilkeleri ile hem insan hem de yaban hayatın sürdürülebilir olarak var olabileceğ...
Ekolojik dengenin korunması ve sürdürülmesi açısından kentsel sistemlerin planlanması. 2. yıl sonuç raporu
Güvenç, Murat(1989)
A Pilot study on the development of a new sustainable sound absorbing material
Avgın, Seda; Çalışkan, Mehmet; Department of Building Science in Architecture (2014)
Awareness of the nature has a limited capacity and the consideration that the future generations are in danger due to the rapid waste with the development of technology in the last century, is leading to sustainability and green building design concept. The hazardous effects of the industrial materials are coming out, thus, healthier, natural materials and production methods are being discovered to design healthier interior environments. Architectural acoustics requirements are one of the vital topics to pr...
Citation Formats
S. Arslan Selçuk and A. Sorguç, “Ekolojik mimarlık çalışmalarında doğanın en iyi fikirlerinden öğrenmek,” Antalya, Türkiye, 2007, p. 147, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83207.