Ulusal Enerji Siyasaları Üzerine

2005-03-01
Bilim ve Ütopya

Suggestions

National social dialogue structures and the european employment strategy: comparing Greece and Ireland
Cihan, Gizem; Yalman, Osman Galip; Tsarouhas, Dimitri; Department of European Studies (2010)
The purpose of this thesis is to analyse the impact of European Employment Strategy (EES) on social partnership at national level. Increasing the participation of trade unions, employer organisations and other social partners in policy formulation and implementation is one of the EES objectives. A comparative study has been conducted on Ireland and Greece in order to analyse to what extent this objective has been achieved through EES, which is an Open Method of Coordination. Historical institutionalism prov...
National stereotypes, in-group identification, intergroup bias, social categorization and in- /out- group attitiudes: in case of Cyprus
Hüsnü, Şenel; Lajunen, Timo; Department of Psychology (2006)
The aim of the present research was to investigate the various determinants of intergroup relations, particularly national stereotypes, in- group identification, contact, and social categorization. In chapter one a total of 150 Turkish Cypriots filled a national stereotypes questionnaire, social identity scale, and a scale assessing intergroup contact. Factor analysis of the stereotypes of the Turkish Cypriots (autostereotypes) demonstrated the existence of four latent variables adopted as Positivity, Compe...
Ulusal Kimlik Sorusu Üzerine Karşıt Düşünceler Ve Konut Mimarisi
Balamir, Aydan; Asatekin, Gül (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1991)
Discussions of identity in Turkish architecture have customarily addressed the choice of style as an expression of a cultural commitment to modernity or of a resistance to it. It is especially the old rhetorical opposition between 'universal civilization' and 'national cultures' that marks the core of the debates, the roots of which go back to the Culture of Enlightment and the Romantic Movement. Trapped within the political context of rivalry between 'progressive' and 'conservative' camps, preoccupation wi...
Ulusal Enerji üretim ve tüketim politikalarının ekonomik ve çevresel etkilerini araştırma projesi
Arıkan, Yıldız; Güven, Çağlar; Kumbaroğlu, Gürkan Selçuk(1995-06-01)
Ulusal enerji politikalarının ekonomik faaliyetler ve çevre üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bu etkilerin ölçülebilmesi için, ekonomik aktivite ile enerji arzı ve talebi ve buna paralel olarak ortaya çıkan çevresel etkiler arasındaki bağlantıların bütünleşik bir çerçeve içinde ele alındığı genel denge modellerine gereksinim vardır. Ancak enerji-ekonomi-çevre etkileşimleri modelleme açısından metodolojik güçlükleri olan ilişkilerdir. Bunların sebepleri arasında uzun dönem ekonomik tahminler yapılm...
Ulusal deniz ölçme ve izleme programı Doğu Karadeniz alt projesi; 1992 dönemi final raporu
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü(1992-04-15)
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Ulusal Enerji Siyasaları Üzerine,” Bilim ve Ütopya, pp. 6–8, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83299.