Kuzey Dogu Levant Baseni’nin prokaryotik biyolojik çeşitliginin 16S RRNA Amplikon Dizileme Yöntemi ile araştirilması- öncül sonuçlar.

2018-05-09
Kücükavşar, Selin
Karahan, Arzu
Arkın, Şadi Sinan
Salihoğlu, Barış
Citation Formats
S. Kücükavşar, A. Karahan, Ş. S. Arkın, and B. Salihoğlu, “Kuzey Dogu Levant Baseni’nin prokaryotik biyolojik çeşitliginin 16S RRNA Amplikon Dizileme Yöntemi ile araştirilması- öncül sonuçlar.,” presented at the III. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansi (9 - 12 Mayıs 2018), İzmir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83437.