Yaşar Nabi Nayır'ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü

2013-11-14

Suggestions

Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü
Yılmaz, Sibel (Beder University Faculty of Humanities, 2014-10-01)
1930’lu yılların kültür ve sanat hayatı incelendiğinde, Türk edebiyatında Balkanlara yönelik yeni bir ilginin oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu yeni yönelimin ortaya çıkmasında 1930 başlarında imzalanan Balkan Antantı ile bölgeden Türkiye’ye yapılan göçlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. İlgili siyasal ve sosyal gelişmelerin tesiriyle, Türkiye kamuoyunda Balkanlara yönelik ortaya çıkan eğilim kısa sürede edebiyata da yansımış, Balkan merkezli sayısız inceleme, makale ve seyahatnamelerin yanı sıra d...
Yaşam
Okyayuz, Mehmet (2015-04-16)
A comparative outlook on legislative institutionalization : legislatures of Turkey and Iran
Öztürk, Çağrı Tuğrul; Altunışık, Meliha; Department of International Relations (2003)
This thesis is an effort to study one of the most crucial parts of any modern political system: the legislature. The study of the legislature in contemporary research is twofold: functional and institutional. Functional aspect takes the legislature as a body to perform certain functions, while the institutional aspect defines the legislature as an institution of certain characteristics. In this study both a functional and an institutional route is taken, combining the strengths of both, to come up with an e...
Yaşam döngüsü değerlendirmesi literatür araştırması eksiklikler ve potansiyeller
Kayaçetin, Cihan; Tanyer, Ali Murat (null; 2014-11-06)
The Investigation of meaning in life in terms of self-construal, self-concept clarity and gratitude among university students
Çebi, Esra; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2020)
The main purpose of the present study is to test a model that investigates the relationships between meaning in life (presence of meaning, search for meaning),self-construal (integration, differentiation), gratitude and self-concept clarity among university students based on the proposals of Steger’s theory of meaning (2009,2012) and the BID model of İmamoğlu (1998, 2003). Additionally, it is aimed to examine the differences of four self construals of the BID (Balanced Integration Differentiation) model on ...
Citation Formats
S. Yılmaz, “Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü,” 2013, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83501.