Yaşar Nabi Nayır'ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü

2013-11-14

Suggestions

Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü
Yılmaz, Sibel (Beder University Faculty of Humanities, 2014-10-01)
1930’lu yılların kültür ve sanat hayatı incelendiğinde, Türk edebiyatında Balkanlara yönelik yeni bir ilginin oluşmaya başladığı görülmektedir. Bu yeni yönelimin ortaya çıkmasında 1930 başlarında imzalanan Balkan Antantı ile bölgeden Türkiye’ye yapılan göçlerin etkili olduğunu söylemek mümkündür. İlgili siyasal ve sosyal gelişmelerin tesiriyle, Türkiye kamuoyunda Balkanlara yönelik ortaya çıkan eğilim kısa sürede edebiyata da yansımış, Balkan merkezli sayısız inceleme, makale ve seyahatnamelerin yanı sıra d...
Yaşantının İzleri Üzerinden İkamet Etmenin Serüveni: Ev Kayıtları
Öz Yılmaz, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Yaşamanın iz bırakması ve ikamet etmenin anlatısı üzerinden gündelik hayat ikamet edenlerin yarattığı kolektif bir bellektir. Anlatı kuran sadece mekanlar, eşyalar ya da kişiler değildir. Tozun, kirin, lekelerin, çürüklerin, kırıkların da kendisinde biriktirdiği katmanlar gibi anıları, anlatıları vardır. Tekinsiz sayılan, yersiz madde olarak adlandırılan, iğreti, korku, tedirginlik yaratan kir ve pislikler bu anlatının dışında tutulamayacak kadar önemli bulunmuş hatta anlatının odağına yerleştirilmeye çalış...
Yaşam
Okyayuz, Mehmet (2015-04-16)
Mihri Müsfik sergisi üzerine arastırmacılar Özlem Gülin Dagoglu, Gizem Tongo ve Salt Galata’dan Farah Aksoy ile konustuk.
Tongo Overfield Shaw, Gizem; Dagoglu, Ozlem Gulin; Aksoy, Farah (2019-03-01)
A comparative outlook on legislative institutionalization : legislatures of Turkey and Iran
Öztürk, Çağrı Tuğrul; Altunışık, Meliha; Department of International Relations (2003)
This thesis is an effort to study one of the most crucial parts of any modern political system: the legislature. The study of the legislature in contemporary research is twofold: functional and institutional. Functional aspect takes the legislature as a body to perform certain functions, while the institutional aspect defines the legislature as an institution of certain characteristics. In this study both a functional and an institutional route is taken, combining the strengths of both, to come up with an e...
Citation Formats
S. Yılmaz, “Yaşar Nabi Nayır’ın Gözünden Balkanlar ve Türk Kültürü,” 2013, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83501.