Kıyıyı yaşamak, kıyıyı planlamak

2011-10-15
k boyutlu bir disiplin olarak Mekansal Planlama; bölgesel ölçekten kentsel ölçeğe, hatta mahalle düzeyine uzanan bir yelpazede mekanın hangi iktisadi, sosyal, fi ziksel, kültürel, siyasal değişkenlerin etkisiyle geliştiğini, dönüştüğünü irdeleyen ve gelişme stratejileri üreten bir alandır. Konu kıyı alanları olduğunda da aynı çok boyutluluk geçerli olmaktadır; ancak bu kez “su”yun varlığı bir yandan mekanı zenginleştirirken; diğer yandan da mekanın ele alınma biçimini karmaşıklaştırmaktadır. Bu bildiri, kıyı kenarında oluşan mekanın özelliklerini derlemekte; Türkiye bağlamında kıyının Mekansal Planlamaya ne şekillerde konu olduğunu incelemekte ve kıyının özgünlüklerini dikkate alan bir planlama anlayışının önemini vurgulamaktadır.
Citation Formats
B. Gedikli, “Kıyıyı yaşamak, kıyıyı planlamak,” Trabzon, Türkiye, 2011, p. 23, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83550.