Kıvrımlı uzay zamanlarda Rölativistik Burgers denklemleri

2015-06-12
Burgers denklemi doğrusal olmayan hiperbolik korunum yasalarına örnek teşkil eden en basit kısmi diferansiyel denklemlerden biridir. Bu denklem, en basit haliyle sıfır basınçlı Euler denklemlerinden elde edilebilir. Sözkonusu denklemin rölativistik versiyonlarına, benzer şekilde rölativistik Euler sistemlerinde basıncın sıfır alınması neticesinde ulaşıldığı son yıllarda yapılan çalışmalarla gösterilmiştir [2,3,4]. Uzay–zaman ve boyutun değişmesine bağlı olarak, metrik de değiştiği için, bulunan rölativistik Burgers denklemleri, mevcut olduğu geometriye göre adlandırılmıştır. Bu sunumda Schwarzshild, FLRW ve de Sitter geometrilerinde rölativistik Burgers denklemlerinin elde edilişlerini inceleyeceğiz.
Citation Formats
B. Okutmuştur, “Kıvrımlı uzay zamanlarda Rölativistik Burgers denklemleri,” presented at the 10. Ankara Matematik Günleri (2015), Ankara, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83561.