Development and Validation of the Cyber Bullying Perpetration MotivesScale

2016-06-11
Tanrıkulu, İbrahim
Erdur Baker, Özgür

Suggestions

Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
ÖNEN, ÖZGÜR; Kondakçı, Yaşar (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendi ahlaki değerlerinden vazgeçmelerinde okulun temel paydaşları olan iş arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve velilerin ne derecede etkili olduklarını ölçmeye yönelik Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık (AKADA) ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak sırasıyla alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda ölçek maddeleri hazırlanmış, uzman görüşü ve öğretmen düşünceleri alınmıştır. Bu aşamalardan sonra elde edilen iki düz...
Development and validation of Turkish version of teachers sense of efficacy scale
Çakıroğlu, Jale; Çapa Aydın, Yeşim (2004-04-16)
Development and Validation of Readiness for Change Scale
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve (2013-01-01)
Development and Validation of Readiness for Change Scale
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve (2013-01-01)
Development and validation of First Aid Self Efficacy Scale
Gülmez Dağ, Gülçin; Çapa Aydın, Yeşim (2015-09-08)
Among all individuals, children are more prone to risks due to their curiosity, increased level of activity and lack of defence, self-protection, and awareness (Galal, 1999). Each year, every one of ten children is known to consult health care services as a result of accidents (Romer & Manciaux, 1991) and accidents constitute the leading causes of child death especially for school-age children (5-14 years) (Erkan & Goz, 2006). Appropriately trained bystander response is known to be critical in cases of eme...
Citation Formats
İ. Tanrıkulu and Ö. Erdur Baker, “Development and Validation of the Cyber Bullying Perpetration MotivesScale,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83594.