Erken Döneminde S T Coleridge in Çok Yönlülüğü Bağlamında Dini ve Politik Görüşleri Arasındaki İlişki

2015-06-01
Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi

Suggestions

The State and society relations in the early republican era : the state capacity and the hegemonic power of the Turkish State
Başaranlar, Burak; Ergut, Ferdan; Department of History (2013)
This study aims to examine the incapacity of Turkish state and the limitations of Kemalist regime to materialize the reforms. The study emphasizes that since the hegemonic and infrastructural power of the Turkish Republic was insufficient, the Kemalist regime partially failed to transform the society as it wished and could not legitimize the ideal behind the reforms because of the weak state structure. Firstly, theories about the state and society were touched upon. Three main theories which are liberal, Ma...
The Effects of early maladaptive schemas on partners’ marital satisfaction: the mediating roles of schema coping styles and perceived partner responsiveness
Akkol, Selin; Karancı, Ayşe Nuray; Department of Psychology (2017)
The aims of the current study are to examine (1) the possible effects of early maladaptive schemas, schema coping styles, and perceived partner responsiveness on marital satisfaction; (2) the mediating role of avoidance coping style; (3) the mediating role of compensation schema coping style; and (4) the mediating role of perceived partner responsiveness in the relationship between schema domains (i.e. Impaired Autonomy, Disconnection, Unrelenting Standards, Impaired Limits, and Other Directedness) and mari...
Erken Dönem İçselleştirilen Bağlanma Deneyimlerinin Hikâyelerle Değerlendirilmesi: Bağlanma Senaryosu Değerlendirme Yönteminin Türkçe Uyarlaması
Anafarta-Şendağ, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-1)
Bu çalışmada, erken dönem bağlanma deneyimlerinin ‘güvenli üs senaryosu’ olarak temsil edildiği görüşü temelinde geliştirilmiş olan ve yarı-projektif bir teknik olan Bağlanma Senaryo Değerlendirme (BSD) Yöntemi’nin Türkçe uyarlaması yapılmıştır. Yaşları 18–58 arasında değişen toplam 197 katılımcı ile çalışma tamamlanmıştır. BSD’nin yanısıra çalışmada Kısa Semptom Envanteri, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği, Başa Çıkma Yolları Ölçeği, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYEII) ve Weschler Yeti...
Predictors of executive function in early childhood: urban and rural poverty
Okur, Şükran; Kazak Berument, Sibel; Department of Psychology (2020)
Executive function (EF) is an umbrella term of cognitive processes (working memory, inhibition, mental set shifting), which are important for achieving goal-directed behaviors. Several contextual and child factors influence EF development. Poverty is a risk factor for EF skills; however, the effects of urban and rural poverty might be different. The current study examined the differences in urban and rural poverty in terms of living conditions and parenting, EF differences in urban and rural poverty, and pr...
Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarlığı ve Modernleşme: Mesleğin Profesyonelleşmesi Sürecinde Yarışmalar ve Yabancı Mimar Problemi
Altan, Tomris Elvan (null, 2007-01-01)
Citation Formats
N. Birlik, “Erken Döneminde S T Coleridge in Çok Yönlülüğü Bağlamında Dini ve Politik Görüşleri Arasındaki İlişki,” Hacettepe Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp. 93–108, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83599.