Güney ilçesi (Denizli) batısındaki gölsel kireçtaşının fiziksel jeokimyasal ve teknolojik özellikleri

2006-01-01
Atabey, Eşref
Göncüoğlu, M Cemal
Topal, Tamer
Alptekin, Cengiz
Denizli ili Güney ilçesi batısında Miyosen yaşlı gölsel kireçtaşları yüzeylemektedir. Gölsel kireçtaşları altında alüvyon yelpazesi ortamında çökelmiş olan kumtaşı, çamurtaşı yer alır. Kireçtaşları gri, bej ve beyaz, kalın tabakalı (10-15m) ve masif yapılıdır. Kireçtaşı içinde kısmen boşluklar gelişmiş olup, bu boşlukların büyük bir kısmı kalsitle doldurulmuştur. Teknolojik özellikleri desteklemek amacıyla yapılan ana oksit analizlerinde; % 0.8-1.7 SiO 2 , % 0. 3Al2O3 , % 0. 1-0.2 Fe2O3 , % 0.5-0.9 MgO , % 52- 55 CaO ve %42.9-43.6 LOI saptanmıştır. İz ve çok ayrıntılı NTE analizlerinde ise ağır metallerin (Hg, Ni, Cr, Pb, As, Cd, Cu, Mo, Zn, Sb, Se, Sc) ve radyoaktif elementlerin çok düşük oranda temsil edildiği gözlenmiştir. Kireçtaşı kireç çamurtaşı dokusu özelliğinden dolayı iyi plaka vermekte, kenar ve köşeleri dağılma göstermemekte, erime boşlukları dışında düzgün kesilme yüzeyli ve parlatılabilir özellikli olup “Kesilip Parlatılabilecek Sert Taş” sınıfına girmektedir. Silika içeriği %0.8 ila %1.5 arasında, birim hacim ağırlık ortalaması 24.73 kN/m 3, ağırlıkça su emme ortalaması % 1.54, etkili gözeneklilik-porozite ortalaması % 5, kuru basınç mukavemeti ortalaması 85.8 Mpa, don kaybı ortalaması % 0.05, Böhme sürtünmeden kaynaklanan aşınmaya direnci ortalaması 0.74 cm/50 cm olup, paslanma ortaya çıkmamaktadır. Gözeneği ve su emme miktarı az olan kireçtaşı seviyelerinin doğal yapı malzemesi olarak kullanılabilmesi mümkündür.
Citation Formats
E. Atabey, M. C. Göncüoğlu, T. Topal, and C. Alptekin, “Güney ilçesi (Denizli) batısındaki gölsel kireçtaşının fiziksel jeokimyasal ve teknolojik özellikleri,” pp. 27–37, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83841.