PET GERİ DÖNÜŞÜMÜ İLE BOR İÇEREN YENİ POLİMERLER SENTEZİ

2019-04-19
Keleş, Duygu
Çırpan, Ali

Suggestions

P.FURİOSUS ɑ-AMİLAZININ MODİFİYE BAKTERİYEL PROMOTER KULLANILARAK B.LİCHENİFORMİS İLE YÜKSEK MİKTARDA EKSPRESYONU
Çalık, Pınar(2017-12-31)
P.FURİOSUS ɑ-AMİLAZININ MODİFİYE BAKTERİYEL PROMOTER KULLANILARAK B.LİCHENİFORMİS İLE YÜKSEK MİKTARDA EKSPRESYONU
FOREBODY OPTIMIZATION OF A JET TRAINER AIRCRAFT USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY WITH GENETIC ALGORITHM
Kandemir , Ömer; Tuncer, İsmail Hakkı; Department of Aerospace Engineering (2021-9-1)
The aerodynamic design of an aircraft's forebody geometry has a significant impact on its performance and stability. Although most studies on aircraft performance have focused on optimizing wing-like structures, the contribution of an effective forebody design to aircraft performance could be as significant as that of wing-like structures. A well-designed forebody can reduce the wave drag and improve the directional characteristics at high angles of attack. The forebody optimization of a jet trainer ai...
P. PASTORİS İLE HİPERTERMOFİLİKK PROTEİN EKSPRESYONUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN BELİRLENMESİ VE REKOMBİNANT PYROCOCCUS FURİOUSUS ALFA - AMİLAZ ÜRETİM PROSESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
Çalık, Pınar(2013-12-31)
P. PASTORİS İLE HİPERTERMOFİLİKK PROTEİN EKSPRESYONUNDA KARŞILAŞILAN SORUNLARIN BELİRLENMESİ VE REKOMBİNANT PYROCOCCUS FURİOUSUS ALFA - AMİLAZ ÜRETİM PROSESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
KRETASE DENIZEL YAMAÇ ISTIFLERININ SEDIMANTOLOJIK ÖZELLIKLERI, MUDURNUGÖYNÜK HAVZASI, ORTA SAKARYA
Yılmaz, İsmail Ömer (null; 2018-09-09)
Mudurnu-Göynük havzasında yaygın yüzlek veren Soğukçam Kireçtaşı ve Yosunlukbayırı Formasyonları birbirlerinden kalsitürbidit fasiyeslerinin yoğunluğundan ve tiplerinden ayırt edilirler. Yosunlukbayırı Formasyonu kalın tabakalı, kaba taneli kalsitürbidit fasiyesleri ve yer yer küçük ve büyük ölçekli slump yapıları ile karakterize olurken sratigrafik olarak üzerleyen Soğukçam Kireçtaşı ince taneli ve ince-orta tabakalı pelajik kireçtaşı ve yer yer ince-orta taneli kalsitürbidit fasiyesleri ile tanımlanabilir...
PASİF KITA KENARI GELİŞİM MEKANİZMALARI VE HİPER EKSTANSİYON DERİN SİSMİK VERİLER IŞIĞINDA KARADENİZİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ
Kaymakcı, Nuretdin (2015-04-10)
Citation Formats
D. Keleş and A. Çırpan, “PET GERİ DÖNÜŞÜMÜ İLE BOR İÇEREN YENİ POLİMERLER SENTEZİ,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83895.