Adaptive classification of radar pulses with improved fuzzy ARTMAP

Download
2018-5-19
Radar kimliklendirme, elektronik istihbarat sistemlerinin esas parçalarından bir tanesidir. Bu zamana kadarki çalışmalarda eğitim sürecinde öğretildiği radar türlerini tanıyabilmesinin yanısıra test aşamasında öğrenmeye devam edip yeni bir radar türüyle karşılaştığında ise yeni bir sınıf açma kabiliyetine sahip olması sebebiyle bulanık ARTMAP tercih edilen yöntemlerden birisi olmuştur. Bu çalışmada radar Darbe Tanımlayıcı Kelimelerin (DTK) doğrudan radar vericilerini kimliklendirme amacı ile kullanılması probleminin Bulanık ARTMAP ile çözümüne yenilikler eklenmiştir. Bunlardan ilki, sistemin karmaşıklığını azaltmak adına geleneksel bulanık ARTMAP algoritmasındaki iki katmanlı benzerlik kontrolünün farklı bir benzerlik ölçütü ile tek seferde gerçekleştirilmesidir. İkinci olarak, yeterli benzerliğe karar vermek için kullanılan eşik (uyanıklık) değeri, eğitim sürecine eklenen bir geçerlilik testi ile ortama göre ayarlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar bu iki yeniliğin geleneksel bulanık ARTMAP sınıflandırıcısını sınıflandırma doğruluğu ve karmaşıklık açısından geliştirdiğini onaylamaktadır.

Suggestions

Multi-aspect data fusion applied to electromagnetic target classification using enetic algorithm
Sayan, Gönül (2000-07-07)
Electromagnetic target detection and classification is an important problem relevant not only to military applications but also to civilian use. In the problem of a breast tumor detection and identification [1], for instance, the main concern is accuracy. In the case of the recognition of a military target such as an aircraft or a ship, on the other hand, speed of classification is as important as the accuracy of the decision as such a decision should be made within a fraction of a second. For the K-pulse t...
Multi-Aspect Data Fusion Applied to Electromagnetic Target Classification using Enetic Algorithm
Sayan, Gönül (Kluwer Academic Publishers, 2002-01-01)
Electromagnetic target detection and classification is an important problem relevant not only to military applications but also to civilian use. In the problem of a breast tumor detection and identification [1], for instance, the main concern is accuracy. In the case of the recognition of a military target such as an aircraft or a ship, on the other hand, speed of classification is as important as the accuracy of the decision as such a decision should be made within a fraction of a second. For...
Using Continuous Integration and Automated Test Techniques for a Robust C4ISR System
Yuksel, H. Mehmet; Tuzun, Eray; Gelirli, Erdogan; Biyikli, Emrah; Baykal, Buyurman (2009-09-16)
We have used Cl (Continuous Integration) and various software testing techniques to achieve a robust C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) multi-platform system. Because of rapid changes in the C4ISR domain and in the software technology, frequent critical design adjustments and in turn vast code modifications or additions become inevitable. Defect fixes might also incur code changes. These unavoidable code modifications may put a big risk in the...
Classification of Human Motion Using Radar Micro-Doppler Signatures with Hidden Markov Models
PADAR, Mehmet Onur; ERTAN, Ali Erdem; Candan, Çağatay (2016-05-06)
One of the desirable features in a ground surveillance radar is to provide information about what a detected person is doing. This would give a law enforcement organization ability to detect suspicious activities remotely and act accordingly. Previously, micro-Doppler radar signatures from humans were shown to have the necessary features to make that distinction. Typically, micro-Doppler signal spectrograms are used to obtain features to classify what the person is doing. However, most of these techniques t...
Through-The-Wall Target Detection using GPR A-Scan Data: Effects of Different Wall Structures on Detection Performance
DOĞAN, MESUT; Sayan, Gönül (2017-09-27)
Ground penetrating radar (GPR) is an electromagnetic sensor based on the ultra-wideband radar technology that can also be used for through-the-wall (TTW) target recognition. Search for the presence of designated targets hidden behind the walls, such as stationary or moving human bodies or certain types of weapons, is addressed in various critical applications; in rescue missions after earthquakes or in military operations, etc. In such inverse problems, type of the wall is as important as the properties and...
Citation Formats
A. A. Alatan, “Adaptive classification of radar pulses with improved fuzzy ARTMAP,” pp. 1–4, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84060.