Adaptive classification of radar pulses with improved fuzzy ARTMAP

Download
2018-5-19
Radar kimliklendirme, elektronik istihbarat sistemlerinin esas parçalarından bir tanesidir. Bu zamana kadarki çalışmalarda eğitim sürecinde öğretildiği radar türlerini tanıyabilmesinin yanısıra test aşamasında öğrenmeye devam edip yeni bir radar türüyle karşılaştığında ise yeni bir sınıf açma kabiliyetine sahip olması sebebiyle bulanık ARTMAP tercih edilen yöntemlerden birisi olmuştur. Bu çalışmada radar Darbe Tanımlayıcı Kelimelerin (DTK) doğrudan radar vericilerini kimliklendirme amacı ile kullanılması probleminin Bulanık ARTMAP ile çözümüne yenilikler eklenmiştir. Bunlardan ilki, sistemin karmaşıklığını azaltmak adına geleneksel bulanık ARTMAP algoritmasındaki iki katmanlı benzerlik kontrolünün farklı bir benzerlik ölçütü ile tek seferde gerçekleştirilmesidir. İkinci olarak, yeterli benzerliğe karar vermek için kullanılan eşik (uyanıklık) değeri, eğitim sürecine eklenen bir geçerlilik testi ile ortama göre ayarlanmaktadır. Elde edilen sonuçlar bu iki yeniliğin geleneksel bulanık ARTMAP sınıflandırıcısını sınıflandırma doğruluğu ve karmaşıklık açısından geliştirdiğini onaylamaktadır.
Citation Formats
A. A. Alatan, “Adaptive classification of radar pulses with improved fuzzy ARTMAP,” pp. 1–4, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84060.