Kentler, Rantlar ve Planlama

1995-01-01
Bu kitap, İşçi Partisi tarafından 27-28 Mayıs 1995 günlerinde İstanbul'da Petrol-İş Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "Kamulaştırma Forumu"na sunulan bildirileri ve tartışmaları bir araya getirmektedir. Her biri kendi alanında seçkin uzmanlar olan Türkiye'nin sol iktisatçıları ve araştırmacıları, Forum'a; KİT'ler, Enerji ve Madenler, Bankalar, Vergi sistemi, Gelir dağılımı, Toprak Reformu, Bölgeler arası Dengesizlik, Kentler, Kamu Hizmetlerinin Sunumu, Sağlık Hizmetleri, Bağımsız Dış Politika, Emekçi Seçeneği ve Sendikalar gibi konularda bildiri sunup, tartıştılar. Özelleştirme Değil Kamulaştırma, emekçilerinden her talebini "Kaynak yok" diye geri çevirenlere, Türkiye'nin kaynaklarını tek tek gösteriyor; "5 Nisan Kararları'ndan başka çaremiz yok" diyenlere karşı emekçilerin programını getiriyor; emperyalizmin dayattığı Küreselleşme ve Özelleştirme programlarını püskürtmek ve halkın ihtiyaçlarını karşılamayı esas alan bir emekçi ekonomisini inşa etmek için, bölüşüm ve mülkiyet ilişkilerine müdahalenin zorunluluğunu gözler önüne seriyor. Kaynak Yayınları, emekçi örgütlerine ve önderlerine, işçi ve kamu çalışanları sendikalarına, araştırmacıla ve Yeni Dünya Düzeni'ne karşı donanmak isteyen herkese, Özelleştirme saldırısına karşı bütün temel konuları içeren kapsamlı bir program sunuyor.
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, Kentler, Rantlar ve Planlama. 1995, p. 219.