Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması

2015-04-15
Şahin, Murat
Mahyar, Mahdi
Erdoğan, Sinan Turhan
Afşin Elbistan (AE) termik santrali ülkemizdeki en yüksek enerji üretme kapasitesine sahip tesislerden biridir ve en çok uçucu kül ortaya çıkaran santraldir. Ortaya çıkan yüksek kireçli uçucu kül, içerdiği yüksek serbest kireç ve yüksek kükürt oksit miktarları sebebiyle çimento ve beton ile ilgili standartlara uymamaktadır. Dolayısıyla devamlı olarak araziye dökülmekte ve rüzgarla havalanarak kirlilik yaratma veya yeraltı suyuna karışarak su kaynaklarını kirletme gibi çevresel tehdit oluşturmaktadır. Öğütülmüş granüle yüksek fırın cürufunun (YFC) uygun aktivatör kimyasallarla birleştirildiğinde çözünüp katılaşarak çimentosuz harç ve betonlar üretmekte kullanılabildiği bilinmektedir. Bu aktivatörlerden ikisi sönmüş kireç ve alçıtaşıdır. AE uçucu külü bu iki kimyasalı azımsanmayacak miktarlarda içerdiği için uygun oranlarda YFC ile sulu ortamda birleştirildiğinde kısmi cürüf aktivasyonu gerçekleşmesi ve karışımın bağlayıcılık kazanması mümkün olabilir. Bu çalışmada AE uçucu külü-YFC karışımlarının oda sıcaklığında ve 80 °C sıcaklıkta kür ile dayanım gelişimi incelenmiştir. Yüksek dayanım veren karışımların açığa çıkardığı hidratasyon ısısı ölçülerek mikroyapı gelişimi araştırılmıştır. İki farklı endüstriyel atık kullanarak, fabrika üretimi kimyasal aktivatöre ihtiyaç duymayan karışımlar elde edilebilmesi durumunda çevresel etkisi çok düşük betonlar üretmek mümkün olabilir. Ayrıca halihazırda yüksek miktarda ortaya çıkan, sahada depolanan ve neredeyse hiç kullanılamayan bir atığın olumsuz etkisi azaltılabilir.

Suggestions

Püskürtme İnce Kaplamaların Mekanik Özelliklerinin Kür Süresine Göre Değişiminin İncelenmesi
Güner, Doğukan; Öztürk, Hasan (2017-03-01)
Bu çalışma püskürtme ince kaplama (PİK) olarak tanımlanan polimer bazlı bir yüzey tahkimatı malzemesinin mekanik özelliklerinin direk çekme ve deformasyon deneyleri ile saptanmasını içermektedir. Dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan PİK’lerin çekme dayanımı, çekme modülü, yenilgide uzama yüzdesi, elastik modülü ve Poisson oranı gibi mekanik özellikleri bilinmesine rağmen bu değerlerin kür süresine bağlı olarak nasıl bir değişim gösterdikleri ilk kez bu çalışmada sunulmuştur. Ayrıca bu tip den...
Effect of ozone pretreatment on methane production and microbial community structure of single-stage anaerobic digesters
Tuncay, Sera; İçgen, Bülent; Department of Environmental Engineering (2021-2-09)
Increasing amount of sludge produced by wastewater treatment plants poses many problems in environmental, public health and economic aspects. Anaerobic digestion (AD), the most common sludge stabilization method, is used to reveal energy potential of sludge as methane-rich biogas. Various pretreatment methods are applied to enhance AD efficiency by facilitating the rate limiting hydrolysis step. Ozone pretreatment is a remarkable method for improving methane production, sludge reduction and pathogen removal...
Comparison of high cultural capital and low cultural capital pictorial household artwork consumers in the upper middle class in Ankara
Demircioğlu, Deniz; Karababa, Eminegül; Department of Business Administration (2020-10-11)
The purpose of this research is to understand the differences of the meanings inferred through pictorial household artwork consumption between high cultural capital and low cultural capital consumers in the upper middle class in Ankara/Turkey. I utilized Pierre Bourdieu’s theory of distinction to explain the social status of the consumers depending on their tastes in pictorial household artworks. I tried to understand whether, in the postmodern era, the high arts as objectified cultural capital has los...
Polystyrene-based and carbon fabrİc-reİnforced polymer composİtes containing carbon nanotubes: preparation,modification and characterization
Erkmen, Berrak; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2020-11-23)
Carbon Fabric-Reinforced Polymers (CFRPs) attract attention due to their high mechanical properties, electrical conductivity, and providing weight reduction solutions in aerospace, automotive, marine, and energy industries. Since recycling, long processing times, non-visible damages, and complex repair procedures of thermoset-based CFRPs cause problems, studies are performed on the application of thermoplastic-based CFRPs. This study aims to produce polystyrene (PS)-based and carbon nanotubes (CNTs) and car...
TRMM ve GPM uzaktan algılama ve ECMWF numerik model kaynaklı yağış verilerinin doğrulanması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul; Yücel, İsmail (null; 2017-10-19)
Kuraklık ve taşkın gibi afetlerin analizi ve tahmini, havza su bütçesi elemanlarının hesaplanması ve hidrolojik modelleme gibi birçok çalışmada doğru yağış verilerinin kullanılması mutlak suretle gereklidir. İstasyonlarda gözlemlenen veriler birçok çalışmada gerçek veriler olarak değerlendirilmekte olmasına karşın yakın mesafede gözlem istasyonu bulunmayan bölgelerde yağış verilerinin elde edilmesi için başta uzaktan algılama ve iklim modelleri kaynaklı veriler yaygınlıkla kullanıl...
Citation Formats
M. Şahin, M. Mahyar, and S. T. Erdoğan, “Afşin Elbistan Uçucu Külü ve Yüksek Fırın Cürufu İçeren Çimentosuz Bağlayıcılar Hazırlanması,” Antalya, Turkey, 2015, p. 49, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84193.