Farklı Sentetik Şeker Bileşiminde Mikrobiyal Yağ Üretimi

2019-04-18
Gürel, Nermin
Çekmecelioğlu, Deniz

Suggestions

Farklı Lignoselülozik Biyokütlelerin Enzimatik Hidrolizi
Poçan, Pelin; Öztop, Halil Mecit; Hamamcı, Haluk (2015-11-12)
Doğal kaynakların büyük bir hızla tüketildiği ve sanayileşmenin giderek yaygınlaştığı günümüz dünyasında, yenilenebilir kaynakların sanayinin bu ihtiyacını karşılamak için kullanılması hem ekonomik hem de çevresel etkenlerden dolayı önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Lignoselülozik biyokütleler olarak da bilinen bitki kökenli atık maddeleri, çeşitli ön işlem metotlarıyla enzimatik hidrolize hazır hale getirip, hidroliz sonucunda oluşan şekerleri karbon kaynağı olarak kullanabilen ...
Hydrogen and poly-beta hydroxy butyric acid production and expression analyses of related genes in rhodobacter capsulatus at different acetate concentrations
Özsoy, Burcu; Gündüz, Ufuk; Department of Biology (2012)
Hydrogen, which is a clean energy source, is one of the alternatives for fossil fuels. Biological hydrogen production is one of the hydrogen production methods. Rhodobacter capsulatus is a photosynthetic bacterium that produces hydrogen via photofermentation. R. capsulatus can also synthesize some valuable by-products such as Poly-beta- hydroxy butyric acid (PHB), which is a biodegradable bioplastic. In a two stage biohydrogen production system, which is combination of dark fermentation and photofermentatio...
Farklı API gravitedeki petrollere kuru ve ıslak yerinde yakma yöntemlerinin uygulanabilirliğinin laboratuvar incelemesi
Bağcı, A. Suat; Parlaktuna, Mahmut; Türegün, Fazıl; Özeren, Mehmet(1987-02-15)
Farklı Üretim Parametrelerinin Katı Faz Kristalizasyon (SPC) Tekniği Kullanılarak Üretilen Polikristal Silisyum İnce Filmlerin Kalitesi Üzerine Etkileri
TÜZÜN ÖZMEN, ÖZGE; Sedani, Salar Habibpur; karaman, mehmet; GÖKŞEN, KADİR; Turan, Raşit (2019-06-01)
Farklı bitki transformasyon vektörlerinin hazırlanması ve protoplast ve agrobacterium sistemlerinde denenmesi
Yücel, Ayşe Meral; Saldamlı, Meltem; İnci, Füsun; Öktem, Hüseyin Avni(2000)
Bu projede bitkilerin genetik transformasyonunda kullanılan teknikler arasında, en yaygın olarak uygulananları olan Agrobacterium ve direkt gen aktarım sistemlerinde kullanılabilir nitelikli bitki transformasyon vektörlerinin konstrüksiyonu ve oluşturulan vektörlerin işlerlilikleri araştırılmıştır. Proje kapsamında Agrobacterium sisteminde optimizasyon amaçlı çalışmalarda kullanılabilecek nitelikte ve GUS raportör geni ve fosfinotrisin (PPT) bazlı total herbisit direnci sağlayan bar veya kanamisin direnci s...
Citation Formats
N. Gürel and D. Çekmecelioğlu, “Farklı Sentetik Şeker Bileşiminde Mikrobiyal Yağ Üretimi,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84270.