Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı Bina Performansına Yönelik Öncelik ve Hedefler

2016-01-01
Güzer, Celal Abdi
Kılkış, Birol
Citation Formats
C. A. Güzer and B. Kılkış, Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı Bina Performansına Yönelik Öncelik ve Hedefler. 2016, p. 4.