Ulusal Insansiz Muharip Hava Araci (Imha) Ihtiyacinda Etkin Sistem Tasarimi ve Itki Alt Sisteminin Degerlendirilmesi

2006-06-29

Suggestions

Ulusal Yenilik Sistemi- Türkiye İmalât Sanayiinde Teknolojik Değişim ve Yenilik Süreçleri
Şenses, Fikret; Taymaz, Erol (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2002)
Structural analysis and functional dynamics of national innovation system in Turkey and Germany: lessons for Turkey
Öztürk, Ayşen; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2012)
This thesis examines the structure of national innovation system by analyzing the functional dynamics. The institutionalization of national innovation system, programs and funding system are analyzed. Similarities and differences between two countries, namely Germany and Turkey, are examined. The advantages, strengths (inducement) and weaknesses (blocking) of the German and Turkish research system are discussed and examined by focusing on key policy differences. Key policy differences are explained with too...
Ulusal Seviyede Kültür ve Trafik Ölüm Oranları İlişkisi: Ekonominin Düzenleyici Rolü
ÜZÜMCÜOĞLU ZİHNİ, YEŞİM; SOLMAZER, GAYE; Özkan, Türker (2020-04-01)
Ulusal Enerji üretim ve tüketim politikalarının ekonomik ve çevresel etkilerini araştırma projesi
Arıkan, Yıldız; Güven, Çağlar; Kumbaroğlu, Gürkan Selçuk(1995-06-01)
Ulusal enerji politikalarının ekonomik faaliyetler ve çevre üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır. Bu etkilerin ölçülebilmesi için, ekonomik aktivite ile enerji arzı ve talebi ve buna paralel olarak ortaya çıkan çevresel etkiler arasındaki bağlantıların bütünleşik bir çerçeve içinde ele alındığı genel denge modellerine gereksinim vardır. Ancak enerji-ekonomi-çevre etkileşimleri modelleme açısından metodolojik güçlükleri olan ilişkilerdir. Bunların sebepleri arasında uzun dönem ekonomik tahminler yapılm...
Ulusal Deniz Ölçme ve İzleme Programı Batı Karadeniz alt projesi ve Orta Karadeniz alt projesi, Cilt I: Fiziksel oşinografi
Oğuz, Temel; Latif, A. Muhammed; Sur, İbrahim H.; Ünlüata, Ümit(1989)
Citation Formats
İ. Yavrucuk and O. Uzol, “Ulusal Insansiz Muharip Hava Araci (Imha) Ihtiyacinda Etkin Sistem Tasarimi ve Itki Alt Sisteminin Degerlendirilmesi,” 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84439.