Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eşitlik çözümündeki başarıları ve olası kavram yanılgıları

2002-09-01
Erbaş, Ayhan Kürşat
Ersoy, Yaşar
Yapılan birçok çalışma göstermiştir ki, değişik okul ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin temel Cebir kavramları (eşitlik çözümü, cebirsel ifadelerin kullanımı, problem çözme, ve değişken gibi birtakım temel cebir kavramlarını anlama) ile ilgili zorluk ve yanılgıları vardır. Bu çalışmada incelenen araştırma problemi, farklı okullardan bir grup Türk öğrencinin eşitlik çözmedeki başarı ve buna bağlı olarak karşılaştıkları güçlükler, yapılan hatalar, ve kavram yanılgılarıdır. Öğrencilerin başarıları arasında okul tipi, sınıf düzeyi ve bir önceki yıl matematik notuna göre anlamlı farklar bulunurken, cinsiyete göre karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ayrıca, öğrencilerin birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitlikleri/ denklemleri çözmek için kullandıkları yanlış kurallamalar belirlenmiştir. Buna göre, düşük başarı seviyesindeki öğrencilerde ve okullarda yapılan hatalar daha çok yanlış kurallamalar odaklı iken, orta ve yüksek başarı seviyesinde hataların daha çok aritmetiksel veya işlemsel olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ortalama başarı düzeyinin göreceli olarak daha yüksek olduğu okullarda öğrenci hataları daha iyi teşhis edilebilmiştir.
Citation Formats
A. K. Erbaş and Y. Ersoy, “Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin eşitlik çözümündeki başarıları ve olası kavram yanılgıları,” presented at the V. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi (16 - 18 Eylül 2002), Ankara, Türkiye, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabi/PDF/Matematik/Bildiri/t225DA.pdf.