Kovuklu elyaf tipi polietersülfon ultrafiltrasyon membranlarının üretimi

2012-09-06
KALTALI, GÜLÇİN
KALIPÇILAR, HALİL
ÇULFAZ EMECEN, PINAR ZEYNEP