Formel Ontoloji ve Betimleyici Mantıklar

2016-12-30

Suggestions

Formel Ontoloji ve Betimleyici Mantıklar
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2016-01-01)
Formel Metotlar Kullanılarak İzleme Sistemi Geliştirilmesi ve İzlenecek Metrik Gereksinimlerinin Veri Bazlı Sentezi
Aydın Göl, Ebru(2018-12-31)
Formel metotlar, donanım ve yazılım sistemlerinin doğruluğunu ispatlamak için geliştirilmiştir. Formel doğrulamada, sistemin sonlu durum modeli kullanılarak, sistemin zamansal mantık formülü olarak ifade edilen gereksinimleri sağlayıp sağlamadığına karar verilir. Zamansal mantık dilleri konuşma dillerine benzerlikleri, anlatım zenginlikleri ve otomatik doğrulama yapılmasını sağlayan algoritmalar sayesinde diğer alanlarda da popüler olmuştur. Bu projede, nicel değerlendirmeye olanak sunun sinyal zamansal man...
Formel Yaklaşımlar ile İzleme ve Sürüm Değerlendirme Sistemlerinin Geliştirilmesi
Aydın Göl, Ebru(2020-07-01)
Bu projede sistem izleme ve sürüm değerlendirmede kullanılan ölçütlerin formel dillerde ifade edilmesi ve bu ölçütlerin değerlendirme ve izleme sistemlerinin başarılarını en iyileştirecek şekilde otomatik olarak üretilmesi üzerine metotlar geliştirilmiştir. Geliştirilen metotlar ile etiketli sistem izlerini yüksek başarım ile tanımlayan sinyal zamansal mantık formülleri üretilmiştir. Bu formüllerden gerçek zamanlı olarak sistem izleme yapılmasını sağlayan çevrimiçi izleme algoritması geliştirilmiştir. ...
Formel Yaklaşımlar ile Sürüm Değerlendirme
Aydın Göl, Ebru (2021-06-01)
Bu çalışmada sürüm değerlendirme sürecini otomatikleştirmek için formel metotlar kullanılarak bir yöntem geliştirilmiştir. Sürüm değerlendirme sürecinde, bir sunucunun yeni ve eski sürümleri benzer (veya aynı) konfigürasyonlarda çalıştırılır ve sistemlerin ürettikleri izler karşılaştırılır. Bu karşılaştırma grafik incelenmesi, izlerin sabit ölçütler ile karşılaştırılması veya regresyon analizi tabanlı olabilir. Bu makalede ise, yapılan önceki çalışmalardan farklı olarak formel metotlar tabanlı bir analiz yö...
Design and synthesis of functional molecular squares
Akpınar, Handan; Akkaya, Engin Umut; Department of Chemistry (2006)
Self-assembly has big importance in synthesizing supramolecular structures. Highly fluorescent molecular squares with boradiazaindacene (BODIPY) building blocks were obtained via usage of metal driven self-asembly. The boradiazaindacene units were connected with the Pd(II) complex unit enforcing a near-90 degree angle between the building blocks. Thus, we believe we have the first example of BODIPY carrying fluorescent squares. With collective experience in BODIPY chemistry in our group, we may have the fir...
Citation Formats
O. Akçelik, “Formel Ontoloji ve Betimleyici Mantıklar,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84540.