Baz İstasyonu Yatırım Planlaması

2010-09-01
Kaya, Oğuz
Kendirci, Sertaç
Kılcıoğlu, Çınar
Okay, Başar
Özüretmen, Can
İyigün, Cem
Kayalıgil, Sinan
Köksal, Gülser
Türkiye telekomünikasyon pazarının rekabetçi ve değişken yapısıyla bu pazarda oluşan talepler; şirketleri, alt yapı yatırımlarını arttırmada daha etkili ve akılcı operasyon planları yapmaya itmektedir. Projenin amacı, belirsizliklerin yüksek olduğu bir ortamda baz istasyonu yatırım kararlarında sponsor firmaya yardımcı olacak bir karar destek sistemi tasarlamaktır. Proje, yerleri belirlenmiş aday baz istasyonları arasından, yeni açılacak baz istasyonlarının kârlılık ölçütüne göre seçilmesi, kapasitesini aşan mevcut baz istasyonlarının kapasite artırımı ve bu yatırımların ne zaman yapılacağı konularını kapsamaktadır. Bu yatırım kararları üzerinde ise firmanın bütçe, iş gücü ve teknoloji kısıtları bulunmaktadır. Bu doğrultuda, mevcut ve aday baz istasyonlarının trafik değerlerini, gelirlerini, giderlerini ve yatırım kârlılığı değerlerini göz önünde bulunduran bir karışık tamsayı modeli ve sezgisel model geliştirilmiştir. Trafik değerlerinin belirsiz olmasından ötürü bu modeller farklı durumları değerlendiren senaryolarda çalıştırılıp, en tutarlı çözümler belirlenmiştir. Modellerin çıktıları, yeni açılacak ve kapasitesi arttırılacak baz istasyonlarının listesiyle bu kararların zamanlamasını belirten listelerdir.
Citation Formats
O. Kaya et al., “Baz İstasyonu Yatırım Planlaması,” pp. 2–24, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.mmo.org.tr/sites/default/files/370fe926cd64e5f_ek.pdf.