RF MEMS Teknolojisi ile Mikrodalga Faz Kaydiricilari

2002-09-18
Sağkol, Hüseyin
Ünlü, Mehmet
Topallı, Kaan
Aydın Çivi, Hatice Özlem
Demir, Şimşek
Koç, Seyit Sencer
Akın, Tayfun
Bu bildiride mikrodalga veya radyo frekanslarında (RF) çalışan ve Mikro-Elektro-Mekanik Sistemler (MEMS) adlı teknoloji kullanılarak üretilen faz kaydırıcı devre elemanları sunulmuştur. Faz kaydırıcılar iki gruba ayrılmıştır. Birinci gruptakiler hattın elektriksel uzunluğunu değiştirmektedirler. Bunun için hattın üzerine yerleştirilen paralel bağlanmış MEMS sığaların değeri elektrostatik etkime ile değiştirilerek hattın faz hızı değiştirilmektedir. Benzetim programlarında bu yapıların 15 GHz de 0o -35o aralığındaki bütün faz farklarını verebildiği gözlemlenmiştir. İkinci gruptakiler ise hattın fiziksel uzunluğunu değiştirmektedirler. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için elektrostatik etkime ile çalışan MEMS anahtarlar kullanmaktadırlar. Benzetim programlarında bu yapıların 15 GHz de 0o , 30o , ve 60o faz farkları verebildiği gözlenmiştir. Faz kaydırıcılar MEMS üretim teknikleri ile üretilmiştir.
URSI-Türkiye'2002 (18 - 20 Eylül 2002)

Suggestions

MEMS teknolojisi ile RF devre elemanları geliştirilmesi
Topallı, Kağan; Koç, Seyit Sencer; İstanbulloğlu, İpek; Erdil, Emre; Onat, Sinan; Akın, Tayfun; Aydın Çivi, Hatice Özlem; Ünlü, Mehmet; Demir, Şimşek(2005)
RF MEMS (Radyo Frekansı Mikro-Elektro-Mekanik Sistemleri) elemanları, mikrodalga frekanslarda çalışan devrelerde kullanılmak üzere fotolitografik işlemlerle üretilen elemanlardır. Bu elemanlar, ucuz, düşük güç harcayan, hafif ve küçük sistemler geliştirilmesine olanak vermektedir. RF uygulamalar için, kapalı olduğunda düşük araya sokma yitimine sahip ve açık olduğunda yüksek izolasyon sağlayan mikro mekanik anahtarlar, faz kaydırıcılar, empedans uyumlama devreleri ya da faz dizili antenler bu teknoloji ile ...
Moleküler Yapısal Değişikliklerin Kuvvet Kipli Raman Spektroskopisi ile Tespiti
Bek, Alpan; Demirtaş, Özge(2016-12-31)
Bu projede amaç Raman spektroskopisi yöntemi ile nano ve mikro elektromekanik sistemlerin (NEMS/MEMS) birleştirilmesiyle çalışan bir “dış kuvvet altında moleküllerin geçirdiği yapısal değişiklikleri kontrollü bir ortamda ölçmeye yarayan moleküler diagnostik” aygıtı (FORce ModulatEd Raman Spectroscopy - FORMERS) üretmek ve çalıştırmaktır. Bu aygıtın Raman spektroskopisine dayalı olarak tek bir molekülün üzerine uygulanan kuvvet altında geçirdiği yapısal değişikliklerin tespitine olanak sağlaması, yüzey artır...
Altın (au), Gümüş (ag) Nanopaçacıklarının Sentezi Ve Karakterizasyonu
Nalbant Esentürk, Emren(2010-12-31)
Projenin genel amacı, fonksiyonel ve yapisal özellikleri güçlendirilmiş ileri metalik nanoparçaciklar sentezlemek ve bu parçaciklari geçirmeli elektron mikroskobu (TEM), taramali elektron mikroskobu (SEM) ve ultraviolet-visible spektroskopi (UV-vis) metodlariyla karakterize etmek. Bunlar ek olarak, bu parçacıkların optik ve/veya manyetik özelliklerini incelemek de amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın genel amacı doğrultusunda, çeşitli morfoloji ve boyutlardaki Au, Ag nanoparçacıkları “seed-mediated growth...
Uzaktan algılama radarı için anten sistemi
Dural Ünver, Mevlüde Gülbin; Çiloğlu, Tolga(1999-12-15)
Uzaktan Algılama Radarı için Anten Tasarımı Projesinde mikrodalda ve milimetrik dalga frekanslarında uzaktan algılama amaçlı kullanılacak, yüksek kazançlı, düşük gürültü seviyeli bir anten sisteminin incelenmesi ve tasarımı konusunda çalışmalar yapılmıştır. Bu sistemin besleme dizisi elemanları olarak dielektrik çubuk antenler seçilmiş ve incelenmiştir. Bu proje kapsamında, besleme dizisi için demet oluşturucu ağ tasarımı, anten elemanların birbirleri ile etkileşimin incelenmesi, bu etkileşimin anten sistem...
Yarı İletken Metal Oksit Karışım Katalizörleri: Tanımlama ve Çevre Uygulamaları
Bölükbaşı, Ufuk; Karakaş, Gürkan(2010)
Bu çalışmada sol-gel yöntemiyle sentezlenen kalay oksit (SnO 2 )/TiO 2 örneklerinin katalitikoksidasyon etkinlikleri ve tepkime koşullarında elektronik özelliklerindeki değişim araştırılmıştır.Katalizör örneklerinin tanımlanmasında XRD, SEM/EDX, BET ve AC impedans spektroskopisiteknikleri kullanılmıştır. Propilen gazının toplam oksidasyonu tepkimesi örneklerin katalitiketkinliğinin belirlenmesinde kullanılmıştır. Sonuçlar SnO 2 /TiO 2 örneklerinin elektriksel iletkenliğinin,katalitik etkinliğinin ve propile...
Citation Formats
H. Sağkol et al., “RF MEMS Teknolojisi ile Mikrodalga Faz Kaydiricilari,” presented at the URSI-Türkiye′2002 (18 - 20 Eylül 2002), 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84611.