Sosyal medyada mesaj kaynağının popülerliği ve cinsiyetinin davranışa yönelik niyetler üzerine etkisi

2016-09-07
Gürsoy, Burak Emre
Sakallı, Nuray
Citation Formats
B. E. Gürsoy and N. Sakallı, “Sosyal medyada mesaj kaynağının popülerliği ve cinsiyetinin davranışa yönelik niyetler üzerine etkisi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84625.