Hasakeyf Antik Kentindeki Dolomitik Kireçtaşının Özellikleri ve Alandaki Jeolojik Problemler (Batman, Türkiye)

2017-12-01
Topal, Tamer
Kaya, Yavuz
Citation Formats
T. Topal and Y. Kaya, “Hasakeyf Antik Kentindeki Dolomitik Kireçtaşının Özellikleri ve Alandaki Jeolojik Problemler (Batman, Türkiye),” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84741.